پاکت نامه ست اداری چیست؟

همانطور که در بخش تعریف ست اوراق اداری ذکر شد ، پاکت نامه برای مراسلات و قراردادن قراردادهای شرکت و … مواردی از این دست طراحی می شود . ابعاد آن معمولا یا متناسب با کاغذ A4 است که دو تا ، از طول ، خورده باشد ، یا متناسب با کاغذ A4 و یا A5 است که کاغذ ، تا نخورده در داخل آن قرار گیرند .

 نوع اول آن برای قرار دادن نامه ها و مراسلات رسمی که در سربرگ شرکت یا کمپانی نگارش شده است ، استفاده می شود و به آن پاکت ملخی گفته می شود.  ابعاد این پاکت ها به گونه ای است که در حالت بسته شدن پاکت ، عرض آن برابر عرض کاغذ A4 است و طول آن برابر یک سوم طول  A4 )چون کاغذ از دو محل در طول تا می خورد و سپس در داخل پاکت قرار داده می شود ( می باشد . انتخاب گرم پاکت های مخملی سلیقه ای است و بسته به نیاز شرکت یا موسسه و بودجه آن طراحی و چاپمی گردند . اما شاید بهتر است ۱۰۰ یا ۸۰ گرم انتخاب شوند. این پاکت ها ، دارای سه لب چسب در طرفین و پایین کار ، هستند که به شکل تصویر طراحی می شوند :

پاکت نامه ست اداری چیست ؟

قسمت های چهار گوشه سفید در برش بعد از چاپ ریزش می کنند . همانطور که درشکل می بینید این پاکت دارای سه لب چسب و یک درب در بالای پاکت است که به پشت پاکت تا خورد و پاکت را می بندد.

نوع دیگر پاکت ها ، پاکت های A4 و A5 است که بسته به ابعاد سربرگ های شرکت یا مرسولاتی که قرار است در آن جای داده شوند ، قطع A4 یا A5 انتخاب می شود . این پاکت ها معمولا برای ارسال و جای دادن قراردادها و اوراقی که قرار نیست تا خورده شوند ، استفاده می گردند . گرم کاغذ این پاکت بهتر است بالای ۱۰۰ انتخاب شود تا پاکت ، شیک و شکیل تر به نظر رسد . این پاکت ها وسط چسب هستند یعنی جلوی پاکت برگشته و در پشت پاکت در وسط به هم رسیده و از داخل چسب می خورند . یک در ۵ یا ۶ سانتیمتری نیز از بالا ، پاکت را می بندد . لب چسب های این پاکت ها ۲ عدد می باشند .

نکته مهم این است که قسمت های لب چسب ، در هر نوع پاکتی ، بی رنگ طراحی می شوند . علت بدون رنگ طراحی شدن لب چسب ها ماندگاری بیشتر و بهتر چسب بر روی کاغذ است. رنگ ها باعث می شوند که چسب به خوبی روی کاغذ ننشیند و خوب بهم چسبیده نگردند.

 

 

تالیفات دنیای نو