سررسید اروپایی چیست؟

طی چهار پنج سال اخیر به خصوص از سررسیدهای 93 به بعد قطع جدیدی از سررسید در کشور تولید می شود که آن را با عنوان های سررسید اروپایی ، سررسید رقعی باریک و حتی پالتویی بلند معرفی می کنند .

قطع اروپایی همانطور که از نام آن پیداست مربوط به سررسیدهای تولید شده در اروپا می شود که طی سال های اخیر بومی سازی شده و به جای محتوای میلادی، تقویم شمسی در این قطع چاپ می گردد . دلیل نامگذاری مختلف برای آن هم نبود استاندارد اصلی برای این قطع در کشور است که ضمن سردرگمی مشتریان حتی سبب شده سررسیدهای اروپایی در سایزهای مختلف ولی نزدیک به هم چاپ شوند .
صفحات داخلی سررسید اروپایی از 13 تا 13.5 سانتی متر عرض و از 21 تا 22 سانتی متر ارتفاع داشته و جلد آن ها بسته به نوع صحافی دوختی یا فنردوبل از 0.5 تا 1.5 سانتی متر از داخله آن بزرگتر است .
چرا رقعی باریک ؟
دلیل نامگذاری آن نزدیک بودن ارتفاع این قطع به قطع رقعی ( 21 سانتی متر ( و کمتر بودن عرض سررسید است که در مقابل سررسید رقعی 1.5 تا 2 سانتی متر باریک تر است.
چرا پالتویی بلند ؟
نزدیک بودن عرض این قطع به عرض سررسید اروپایی ( 13 سانتی متر ) و اختلاف 0.5 تا 1 سانتی متری ارتفاع آن با قطع پالتویی بلند سبب شده برخی تولید کنندگان این قطع را پالتویی بلند نیز بنامند.

انواع سررسید اروپایی:

از نظر جلد همان دسته بندی های ذکر شده برای سایر سررسیدها در مورد این قطع نیز صادق است؛ از نظر نوع صحافی نیز همینطور . در مورد داخلی سررسید به دلیل کوچکتر بودن سایز ، نوع داخله دستیار مهندسی رواج بیش تری دارد ( در مقالات بعدی به معرفی مفصل آن خواهیم پرداخت ) که معمولاً برای این داخله از صحافی فنر دوبل استفاده می شود؛ اما سایر داخله ها نیز در این قطع تولید می گردد و در بازار انواع سررسید اروپایی با داخله روزانه، دوروزه، هفتگی و ماهانه یافت می شود. در مورد نوع کاغذ داخله هم استفاده از انواع کاغذ سفید ، کرم و پارس در این سررسید رایج است .

 

 

تالیفات دنیای نو