استندهای بادی

استند های بادی تبلیغاتی با هوا پر شده و جهت نصب بر روی زمین با اشکال دلخواه تولید میگردد.استند های بادی استوانه ای معمولا در سطح مقطع 1 تا 5 متر و ارتفاع 3 تا 12 متر تولید می گردد.مجموعه طراحی، چاپ و تبلیغات دنیای نو مراحل طراحی تا تولید و نصب بالن های تبلیغاتی و استند های بادی تبلیغاتی را توسط متخصص ترین افراد انجام می دهد.

 

       استند بادی

استند بادیاستند بادی  استند بادی استند بادی

  استند بادی استند بادی استند بادی استند بادی

جهت دریافت لیست قیمت استند بادی با مجموعه طراحی،چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید.