دنیای نو تولید کننده چادر های بادی نمایشگاهی در سایز و طرح های مختلف می باشد که به عنوان غرفه های بادی نمایشگاهی، چادر های بادی صحرایی و... مورد استفاده قرار می گیرد.                               

  چادر های  بادی نمایشگاهی     چادر های  بادی نمایشگاهی          چادر های  بادی نمایشگاهی      چادر های  بادی نمایشگاهی

جهت دریافت لیست قیمت چادرهای نمایشگاهی با مجموعه طراحی،چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید.