خطا
  • صفحه که شما برای دسترسی می خواهید وجود ندارد.

تبلیغات حجمی

در تبلیغات حجمی با استفاده از شکل محصول ماکت بزرگ آن را ساخته، سپس نصب آن روی پایه (اختصاصی یا عمودی مانند: ایستگاههای اتوبوس،میادین و...) انجام می پذیرد.مجموعه طراحی ،چاپ و تبلیغات دنیای نو جهت اثر بخش بودن تبلیغ و ماندگاری محصول در ذهن مخاطب با ساخت ماکت های حجمی این امر را تحقق می بخشد . تبلیغات حجمی یا ماکت های حجمی تاثیر بسیار زیادی روی مخاطب می گذارد.

     

    

جهت دریافت لیست قیمت تبلیغات حجمی با مجموعه طراحی،چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید .