دنگلر و وابلر

دنگلر آویزیست از جنس مقوا ،کارتن لمینتی ،طلق یا کارتن پلاست که معمولا به شکل محصول جهت اتصال از سقف واحد تجاری و وابلر جهت اتصال بر دیوار و درب جهت معرفی محصول خاص مورد استفاده قرار می گیرد . در واقع دنگلر و وابلر وسیله اطلاع رسانی در فروشگاه ها می باشد.

I ) وابلر (آویز دیواری ):

وابلر وسیله اطلاع رسانی در فروشگاه ها می باشد که به قفسه ،دیوار ،درب یا قفسه فروشگاه وصل می شود و در اثر جریان هوا یا عبور افراد تکان می خورد و توجه خریداران را جلب می کند و جنس آن معمولا از مقوای گلاسه ،ایندربورد می باشد.

                              

جهت اطلاع از لیست قیمت وابلر با مجموعه طراحی چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید.                                                 

 II )دنگلر (آویز سقفی)

دنگلر آویزیست بر روی مقوا ،کارتن لمینتی،کارتن پلاست یا طلق چاپ و تولید می شود و انواع آن عبارتند از:

A)دنگلر یک وجهی :دنگلر یک وجهی جهت آویز از سقف به صورت یک سازه دو بعدی چاپ و تولید می گردد.

    

B)دنگلر چند وجهی :دنگلر چند وجهی دارای سه وجه،چهار وجه و.... می باشد و از سقف آویزان می شود.

                 

C)ریسه :ریسه آویز یک وجهی در فواصل منظم در یک رشته نخ از یک طرف سقف به طرف دیگر سقف نصب می گردد.

                  

جهت اطلاع از لیست قیمت دنگلر و ریسه  با مجموعه طراحی،چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید.