27-2 ) تقویم دیواری

انواع تقویم های دیواری عبارتند از :

I ) تقسیم بندی تقویم دیواری از لحاظ جنس :

الف ) تقویم دیواری کاغذی - مقوائی

این نوع تقویم دیواری از جنس کاغذ گلاسه 135 گرم تا مقوا 300 گرم با چاپ 4رنگ و روکش  UVمات یا براق ، سلفون مات یا براق ، UV موضعی براق و اکللیک تولید می گردد .

این نوع تقویم به انواع زیر تقسیم می گردد :

A ) تقویم دیواری4 برگ 50*35                                                   B ) تقویم دیواری4 برگ 35*25     

تقویم دیواری4 برگ                                                تقویم دیواری                

C ) تقویم دیواری تک برگ50*35                                               D ) تقویم دیواری تک برگ 35*25

تقویم دیواری تک برگ                                                      تقویم دیواری تک برگ

E ) تقویم دیواری 7برگ ( 2ماهه )

                                              تقویم دیواری 7برگ

F ) تقویم دیواری شکل و سایز دلخواه

تقویم دیواری شکل و سایز دلخواه   تقویم دیواری شکل دلخواه

ب ) تقویم دیواری حصيری

 A ) تقویم دیواری بزرگ ( سايز 69X30 )

                             تقویم دیواری حصيری                تقویم دیواری بزرگ   

B ) تقویم دیواری کوچک ( سايز 15X60 )

                                                         تقویم دیواری کوچک

 اين نوع تقويم در دو نوع ايراني و چيني ( وارداتي ) توليد می گردد . در تيراژهای بالا مي توان از چاپ اختصاصی جهت مشتريان محترم استفاده نمود ولي در تعداد کم از طرحهای عمومي که داراي فضای تعريف شده تبليغات می باشد جهت دوستان گرامی استفاده گردد .

پ ) تقویم دیواری چوبی

 تقویم دیواری چوبی                          تقویم دیواری چوبی تبلیغاتی     

    MODEL : TDW/3                                            MODEL : TDW/2                                     MODEL : TDW/1

    تقویم چوبی دیواری     

             MODEL : TDW/6                              MODEL : TDW/5                                      MODEL : TDW/4

II ) تقسیم بندی تقویم دیواری از لحاظ موضوع

الف ) تقویم دیواری با موضوع اماکن 

A ) تقویم دیواری با موضوع باستانی - تاریخی

تقویم دیواری با موضوع اماکن       تقویم دیواری با موضوع باستانی     

    تقویم دیواری با موضوع تاریخی     

تقویم دیواری با موضوع تاریخی تبلیغاتی                

     تقویم دیواری تاریخی     

   تقویم دیواری باستانی     

                                                                

B ) تقویم دیواری با موضوع اماکن مذهبی

تقویم دیواری با موضوع اماکن مذهبی         

  تقویم دیواری با طرح اماکن مذهبی 

                                 

C ) تقویم دیواری با موضوع اماکن عمومی

تقویم دیواری با موضوع اماکن عمومی       تقویم دیواری با طرح اماکن عمومی      

تقویم دیواری با طرح خانه       

    

                                                                 

ب ) تقویم دیواری با موضوع طبیعت

 A ) تقویم دیواری گل

تقویم دیواری گل         

    تقویم دیواری با موضوع طبیعت   

       

     

 

     

       

       

      

        

                                                                       

C ) تقویم دیواری با موضوع کوه و غروب خورشید

تقویم دیواری با موضوع کوه و غروب خورشید          

                               

D ) تقویم دیواری با موضوع دریاچه ، آبشار ، رودخانه

تقویم دیواری با موضوع دریاچه ، آبشار ، رودخانه              

       

       

                                                       

E ) تقویم دیواری با موضوع پرنده

تقویم دیواری با موضوع پرنده                    

                                

پ ) وسایل نقلیه

A ) اتومبیل

تقویم دیواری با موضوع وسایل نقلیه        

             تقویم دیواری با موضوع وسایل نقلیه

         

         

           

         

       

B ) تقویم دیواری با موضوع موتور سیکلت

تقویم دیواری با موضوع موتور سیکلت     

                                  

C ) تقویم دیواری با موضوع کامیون

    تقویم دیواری با موضوع کامیون                     

D ) تقویم رومیزی با موضوع اتوبوس

              تقویم رومیزی با موضوع اتوبوس                   

ت ) تقویم دیواری هنری

A ) تقویم دیواری خطاطی

تقویم دیواری خطاطی                  

       تقویم دیواری خطاطی     

                        

B ) تقویم دیواری تابلو نقاشی

   تقویم دیواری تابلو نقاشی                  

   تقویم دیواری لیلی و مجنون                      

                          

                      

ث ) تقویم دیواری شخصیتها

A ) تقویم دیواری مرد و زن

تقویم دیواری مرد و زن        تقویم دیواری شخصیتها  

B ) کودک

تقویم دیواری کودک     

 C ) تقویم دیواری بزرگان

تقویم دیواری بزرگان                          

ج ) تقویم دیواری کامپیوتر

  تقویم دیواری کامپیوتر                    

                         

                        

     

چ ) تقویم دیواری ساختمان و دکوراسیون

A ) تقویم دیواری ساختمان و نمای ساختمان

تقویم دیواری ساختمان و دکوراسیون    تقویم دیواری ساختمان و نمای ساختمان

B ) تقویم دیواری دکوراسیون داخلی

تقویم دیواری دکوراسیون داخلی

       

                      

ح ) تقویم دیواری با طرح اختصاصی 

در این قسمت با توجه به سفارش مشتری می توان عکس از موضوع فعالیت مشتری تهیه نمود و تقویم دیواری را به صورت اختصاصی در تعداد صفحات دلخواه تولید کرد . 

   تقویم دیواری با طرح اختصاصی                            

                                                        

خ ) تقویم دیواری سایر موضوعات

A ) تقویم دیواری غذا

  تقویم دیواری غذا                             

                                         

B ) تقویم دیواری کیک

 تقویم دیواری کیک                تقویم دیواری با طرح کیک    

                                

C ) تقویم دیواری میوه و سبزی

   تقویم دیواری میوه و سبزی                   

                                     

جهت اطلاع از لیست قیمت تقویم دیواری با مجموعه طراحی ، چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل فرمائید . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقویم دیواری کاغذی - مقوائی- تقویم دیواری حصیری- تقویم دیواری چوبی