تقویم رومیزی

تقویم رومیزی:

دنیای نو چاپ انواع تقویم رومیزی مقوایی،تقویم زیردستی با پایه گالینگور و مقوایی ساده را در سایز و مدل های مختلف با بهترین کیفیت انجام می دهد.صحافی کلیه تقویم های رومیزی در مجموعه طراحی،چاپ و تبلیغات دنیای نو انجام می گیرد.

تقویم رومیزی باپایه مقوایی

تقویم رومیزی با پایه گالینگور

تقویم زیر دستی

I)کاغذی ساده

الف)تقسیم بندی از لحاظ تعداد برگ