تقویم رومیزی

27-1 ) تقویم رومیزی : تقویم رومیزی در سایز های مختلف با موضوعات و تصاویر متفاوت و یا بصورت اختصاصی تولید می گردد .

I ) کاغذی ساده

الف) تقسیم بندی تقویم رومیزی از لحاظ تعداد برگ

A ) تقویم رو میزی13 برگ 1 رو      B ) تقویم رومیزی13 برگ 2 رو        C ) تقویم رومیزی7 برگ 1 رو       D ) تقویم رومیزی7 برگ 2 رو

 تقویم رو میزی13 برگ 1 رو       تقویم رومیزی13 برگ 2 رو              تقویم رومیزی7 برگ 1 رو            تقویم رومیزی7 برگ 2 رو

E ) تقویم رومیزی 5 برگ 1 رو                                                                 F ) تقویم رومیزی 5 برگ 2 رو                                                                            تقویم رومیزی 5 برگ 1 رو                                                 تقویم رومیزی 5 برگ 2 رو           

G ) تقویم رومیزی هفتگی                                                                     H ) تقویم رومیزی 365 روزه

* بزرگ(45*30)                                                                                   * پایه چرمی

* کوچک(35*25)                                                                                 * پایه طلقی

تقویم رومیزی هفتگی              تقویم رومیزی 365 روزه

I ) تقویم رومیزی یادداشت دار سرتاسری

                                          تقویم رومیزی یادداشت دار

ب) تقسیم بندی تقویم رومیزی از لحاظ اندازه : 

A ) تقویم رومیزی 11*24                         B ) تقویم رومیزی  18*13                          C ) تقویم رومیزی دلخواه

پ ) جنس صفحات تقویم رومیزی معمولا با مقوا گلاسه ، کارتی و یا کاغذ تحریر می باشد . 

ت ) تقسیم بندی تقویم رومیزی از لحاظ پایه 

A  ) تقویم رومیزی با پایه مقوای ساده                        B ) تقویم رو میزی با پایه مقوای ضخیم با روکش گالینگور یا کتان

تقویم رومیزی با پایه مقوای ساده                                           تقویم رو میزی با پایه مقوای ضخیم

C ) تقویم رومیزی با پایه چرمی 

                                    تقویم رومیزی با پایه چرمی

ث ) دسته بندی تقویم رومیزی از لحاظ موضوع تصاویر

A ) تقویم رومیزی با موضوع تاریخی ، باستانی

                                                     تقویم رومیزی با موضوع تاریخی ، باستانی

          

تقویم رومیزی تاریخی           

          تقویم رومیزی باستانی

B ) تقویم رومیزی با موضوع طبیعت

تقویم رومیزی با موضوع طبیعت         

    تقویم رومیزی با موضوع منظره      

     تقویم رومیزی با موضوع گل      

        

        

                                                                   تقویم رومیزی منظره

C ) تقویم رومیزی با موضوع مذهبی

تقویم رومیزی با موضوع مذهبی                   

       تقویم رومیزی مذهبی      

                    تقویم رومیزی مذهبی تبلیغاتی

تقویم رومیزی اماکن مذهبی                

D ) تقویم رومیزی با موضوع شعر و ادبیات

تقویم رومیزی با موضوع شعر و ادبیات      تقویم رومیزی با موضوع شعر  

E ) تقویم رومیزی با موضوع اتومبیل

تقویم رومیزی با موضوع اتومبیل         تقویم رومیزی طرح اتومبیل

تقویم رومیزی با طرح اتوموبیل تبلیغاتی        

        

F ) تقویم رومیزی با موضوع کامپیوتر

تقویم رومیزی با موضوع کامپیوتر    

   تقویم رومیزی با موضوع کامپیوتر تبلیغاتی   

G ) تقویم رومیزی با سایر موضوعات

تقویم رومیزی با سایر موضوعات                    تقویم رومیزی با سـایر موضوعات

  تقویم رومیزی با موضوع میوه جات  

                              تقویم رومیزی تبلیغاتی با سایر موضوعات

H ) تقویم رومیزی با طرح اختصاصی :

در این قسمت با توجه به سفارش مشتری می توان عکس از موضوع کاری ایشان تهیه نمود و تقویم رومیزی به صورت اختصاصی در تعداد صفحات دلخواه تولید نمود .

                             تقویم رومیزی با طرح اختصاصی              تقویم رومیزی با طـرح اختصاصی

II ) تقویم رومیزی ساعت دار

تقویم رومیزی ساعت دار تقویم رومیزی ساعت دار تبلیغاتی  

 

       MODEL : TRS/5          MODEL : TRS/4        MODEL : TRS/3               MODEL : TRS/2                        MODEL : TRS/1

III ) تقویم رومیزی چوبی

 تقویم رومیزی چوبی    تقویم رومیزی چوبی تبلیغاتی  

 

       MODEL : TRW/5          MODEL : TRW/4        MODEL : TRW/3               MODEL : TRW/2                        MODEL : TRW/1

IV ) تقویم رومیزی پلکسی

 تقویم رومیزی پلکسی          تقویم رومیزی پلکسی تبلیغاتی

 

       MODEL : R107                       MODEL : R108                     MODEL : R109                           MODEL : R111

V ) تقویم رومیزی فانتزی

 تقویم رومیزی فانتزی     تقویم رومیزی فانتزی تبلیغاتی

               MODEL : R110                                         MODEL : R101                                             MODEL : R102                       

                                

                                                                                  MODEL : R103

جهت اطلاع از لیست قیمت تقویم رومیزی با مجموعه طراحی ، چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمائید .