سررسید و دفتر تلفن

دنیای نو تولید کننده انواع سررسید جیبی،رقعی،پالتویی،وزیری،خشتی،مدیریتی،ارگانایزر و دفتر تلفن در سایز های مختلف به صورت اختصاصی و عمومی می باشد.

 

 

در صورت نياز ، موسسه دنياي نو قابليت طراحي و چاپ لت هاي اختصاصي در مورد زمينه هاي فعاليت مشتريان محترم والحاق آن به سررسيديا دفتر تلفن را دارد. که معمولا از جنس مقواي گلاسه 135 گرم تا250گرم مي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقویم جیبی- تقویم پالتویی- تقویم رقعی- تقویم وزیری- تقویم خشتی- تقویم مدیران-تقویم ارگانایزر(کلاسوری)- تقویم جیبی -تقویم پالتویی -تقویم رقعی- تقویم وزیری- تقویم خشتی- تقویم مدیران- تقویم ارگانایزر(کلاسوری)