سررسید و دفترتلفن

سررسید تبلیغاتی:

I ) تقسيم بندي از لحاظ سايز :

الف ) سررسید جيبي                                  ب ) سررسید پالتوئي                                       پ ) سررسید رقعي

        17*11                                                       18/5*16                                                        22*14                   

 سررسید جيبي         سررسید پالتوئي       سررسید رقعي

ت ) سررسید وزيري                                     ث ) سررسید خشتي                                           ج ) سررسید مديران

              24*17                                                      21*20                                              از اوراق و جلد نفيس در سايز
                                                                                 23*23                                             بزرگ و رنگبندي تهيه می گردد

سررسید وزيري            سررسید خشتي          سررسید مديران

چ ) سر رسید ارگانايزر ( کلاسوری )

                        سر رسید ارگانايزر             سررسید کلاسوری

II ) تقسيم بندي از لحاظ  جنس اوراق داخلی :

الف ) سر رسيد

A ) سررسید با کاغذ تحرير 70 تا 100 گرم

                                                                   کاغذ اوراق اداری

 B ) سررسید با کاغذ کرافت                                                    C ) سررسید تلفيقي از چند نوع کاغذ (تحرير،گلاسه يا...)

    سررسید با کاغذ کرافت                              سررسید تلفيقي از چند نوع کاغذ

ب) دفتر تلفن :

A ) دفتر تلفن با مقوا کارتي 80 تا 150 گرم

دفتر تلفن           دفتر تلفن با مقوا کارتي       

در صورت نياز ، موسسه دنياي نو قابليت طراحي و چاپ لت هاي اختصاصي در مورد زمينه هاي فعاليت مشتريان محترم و الحاق آن به سررسيديا دفتر تلفن را دارد . که معمولا از جنس مقواي گلاسه 135 گرم تا250گرم می باشد .

III ) تقسیم بندی سررسید و دفتر تلفن از لحاظ نوع جلد :

الف) دفتر تلفن                                             ب ) دفتر تلفن                                         پ ) دفتر تلفن
یا سررسید با جلد                                          یا سررسید با جلد                                    یا سررسید با جلد
چرم طبیعی                                                     چرم مصنوعی                                          چرم چند تکه

سررسید با جلد چرم طبیعی                سررسید با چرم مصنوعی                   سررسید چرم چند تکه

ت) دفتر تلفن                                                   ث ) دفتر تلفن                                             ح ) دفتر تلفن با سررسید
یا سررسید با جلد                                              یا سررسید با جلد                                        یا جلد طلق
ترمو                                                                  گالینگور

سررسید با جلد ترمو               سررسید با جلد گالینگور                       دفتر تلفن با جلد طلق

چ) دفتر تلفن یا سررسید با جلد                                              خ ) دفتر تلفن یا سررسید با جلد
سلفون ( تاریخی ، هنری ، طبیعت ، مذهبی و ... )                  سلفون اختصاصی ( طرح اختصاصی و دلخواه مشتری )

سررسید با جلد تاریخی                                  دفتر تلفن با طرح اختصاصی

در صورت عدم سفارش جلد اختصاصی می توان مشخصات مشتریان محترم ( لوگو ، نام شرکت ، آدرس ، تلفن و ... ) به صورت طلاکوب یا داغی بر روی جلد سر رسید و دفتر تلفن منقش نمود .

IV ) تقسیم بندی از لحاظ تعداد رنگ چاپ داخلی

الف) سر رسید:

سررسید تک رنگ                       سررسید 2 رنگ                                      سررسید 3 رنگ                              سررسید 4 رنگ

سررسید تک رنگ  سررسید 2 رنگ             سررسید 3 رنگ             سررسید 4 رنگ

ب) دفتر تلفن :

       دفتر تلفن تک رنگ                                                        دفتر تلفن 2 رنگ

دفتر تلفن تک رنگ                                           دفتر تلفن 2 رنگ

 V ) تقسیم بندی طراحی صفحات داخلی سررسید :

 الف) از لحاظ موضوع :

1 ) سررسید منظره              2 ) سررسید باستانی                           3 ) سررسید مهندسی                          4 ) سررسید حسابداری

سررسید منظره    سررسید باستانی  سررسید مهندسی   سررسید حسابداری

5 ) سررسید شاعران                                        6 ) سررسید سخن بزرگان                                      

سررسید شاعران                           سررسید سخن بزرگان          

7 ) سررسید ارگانایزر 

سررسید ارگانایزر    سررسید ارگانایزر   

ب ) سررسید از لحاظ روز بندی : 

1) سررسید روزانه                                 2) سررسید 2 روزه                               3) سررسید یک هفته در 2 صفحه (دستیار)

سررسید روزانه                  سررسید 2 روزه                      سررسید یک هفته در 2 صفحه

4 ) سررسید هفتگی                              5 ) سررسید ماهانه                                 6 ) سررسید عمرنامه (10  ساله-40ساله )

سررسید هفتگی    سررسید ماهانه        سررسید عمرنامه

دو یا چند شرکت می توانند از یک سررسید عمومی استفاده نمایند بصورتیکه نسبت به نیاز خود از لت های اختصاصی در صفحات ابتدائی استفاده نمایند . در صورت درخواست مشتری سایز ، تعداد ، صفحات و نوع چیدمان و طراحی قابل تغییر می باشد .

VI ) تقسیم بندی سررسید از لحاظ نوع صحافی :

الف ) سررسید با صحافی چسب و دوخت                                            ب ) سررسید با صحافی فنر دوبل

سررسید با صحافی چسب و دوخت                                      سررسید با صحافی فنر دوبل        

VII ) انواع کیف سررسید : کیف سررسید شامل کیف ساده ، کیف ماشین حساب دار ، کیف CD دار می باشد .

الف) کیف ساده                                       ب) کیف سررسید CD دار                         پ) کیف سررسید ماشین حسابدار

 کیف سررسید ساده       کیف سررسید CD دار        کیف سررسید ماشین حسابدار

کیف سررسید   کیف سررسید ماشین حسابدار تبلیغاتی

کیف سررسید چرمی    کیف سررسید طرح چرمی 

        کیف سررسید چرمی                          کیف سررسید طرح چرمی                         کیف سررسید ساده

                      کیف سررسید بدون قفل    کیف سررسید قفل دار

                             کیف سررسید بدون قفل                                    کیف سررسید قفل دار

 توضیحات :

1 - این موسسه قابلیت تولید انواع جعبه های سررسید و دفتر تلفن را بصورت :

I ) جعبه مقوایی ساده سررسید                         II ) جعبه مقوایی فانتزی با تودوزی جیر یا پک طلقی سررسید

جعبه مقوایی ساده سررسید                       جعبه مقوایی فانتزی سررسید 

2 - این موسسه توانائی تولید پک های ست شامل :

I ) سر رسید و دفتر تلفن                              II ) سر رسید ، دفتر تلفن ، لوازم التحریر و ... را دارا می باشد .

  سر رسید و دفتر تلفن                    سر رسید ، دفتر تلفن ، لوازم التحریر      

جهت اطلاع از لیست قیمت سررسید ، سررسید اختصاصی و لیست قیمت دفتر تلفن و دفتر تلفن اختصاصی با مجموعه طراحی، چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل فرمائید .

 

 

 

 

 

تقویم جیبی- تقویم پالتویی- تقویم رقعی- تقویم وزیری- تقویم خشتی- تقویم مدیران-تقویم ارگانایزر(کلاسوری)- تقویم جیبی -تقویم پالتویی -تقویم رقعی- تقویم وزیری- تقویم خشتی- تقویم مدیران- تقویم ارگانایزر(کلاسوری)