24-41 ) ابزار تبلیغاتی :

انواع ابزار عبارتند از : انواع آچار تکی ، ابزار چند کاره ، جعبه ابزار و...

I ) انواع آچار ( تکی )

  انواع آچار              آچار تکی

            MODEL : AT/4                 MODEL : AT/3                MODEL : AT/2                     MODEL : AT/1

    پیچ گوشتی تبلیغاتی           

     MODEL : AT/7                                          MODEL : AT/6                                MODEL : AT/5

       انواع آچار    

                  MODEL : AT/410                                MODEL : AT/9                               MODEL : AT/8

                                                       دستگاه بستن پیچ     

                                                                 MODEL : AT/11

II ) ابزار چند کاره تبلیغاتی :

  ابزار چند کاره تبلیغاتیابزار چند کاره    

        MODEL : AC/4                    MODEL : AC/3                     MODEL : AC/2                   MODEL : AC/1

ابزار تبلیغاتی چندکاره  

             MODEL : AC/8                 MODEL : AC/37                     MODEL : AC/26               MODEL : AC/5

ابزار چندکاره با جعبه

     MODEL : AC/12             MODEL : AC/11                     MODEL : AC/10                   MODEL : AC/9

     ابزارهای چندکاره با جعبه

     MODEL : AC/16             MODEL : AC/15                     MODEL : AC/14                   MODEL : AC/13

ست قاشق چنگال چاقو          

           MODEL : AC/19                                 MODEL : AC/18                                MODEL : AC/17                 

 

           MODEL : AC/22                                 MODEL : AC/21                               MODEL : AC/20                

ابزار چندکاره فلزی

           MODEL : AC/25                                 MODEL : AC/24                                MODEL : AC/23                

           MODEL : AC/28                                 MODEL : AC/27                                MODEL : AC/26                

                                        

         MODEL : AC/32                MODEL : AC/31                    MODEL : AC/30       MODEL : AC/29   

      

           MODEL : AC/35                                 MODEL : AC/34                                    MODEL : AC/33                

III ) جعبه ابزار تبلیغاتی : 

 جعبه ابزار تبلیغاتی

    MODEL : AB/4                             MODEL : AB/3                       MODEL : AB/2             MODEL : AB/1 

جعبه ابزار

          MODEL : AB/8                       MODEL : AB/7                     MODEL : AB/6                      MODEL : AB/5

    

          MODEL : AB/11                                      MODEL : AB/10                                            MODEL : AB/9

IV ) کیف ابزار تبلیغاتی :              

کیف ابزار تبلیغاتی   

                   MODEL : AK/3                                      MODEL : AK/2                              MODEL : AK/1              

   کیف ابزار     

                    MODEL : AK/6                                      MODEL : AK/5                               MODEL : AK/4              

 

جهت اطلاع از لیست قیمت انواع آچار تکی ، ابزار چند کاره ، جعبه ابزار ، کیف ابزار با مجموعه طراحی ، چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید .

انواع آچار- ابزار چند کاره - جعبه ابزار - کیف ابزار