24-33 ) اوراق اداری ، کاغذ فانتزی ( یادداشت ) ،دفتر یادداشت (NOTE BOOK) 

I ) اوراق اداری

شامل:
سربرگ ، فاکتور ، پاکت نامه و .. که به عنوان هدایای تبلیغاتی در تیراژ بالا با طراحی اختصاصی برای سفارش دهنده و بخشی از فضا برای تبلیغات مشتریان طراحی ، چاپ و تولید می گردد .

پاکت نامه   اوراق اداری         سربرگ

II ) کاغذ فانتزی ( یادداشت )

الف)کاغذ فانتزی ساده :                                                           ب ) کاغذ یاداشت پیج :

  کاغذ فانتزی ساده                                      کاغذ یاداشت پیج

پ ) کاغذ یادداشت پایه دار :

A ) کاغذ یادداشت پایه مقوائی :                                                 B ) کاغذ یادداشت پایه طلقی :

کاغذ یادداشت پایه مقوائی                                            کاغذ یادداشت پایه طلقی

C ) کاغذ یادداشت پایه پلکسی :                                                  D ) کاغذ یادداشت پایه چوبی :

 کاغذ یادداشت پایه پلکسی                              کاغذ یادداشت پایه چوبی

II)دفتر یادداشت(NOTE BOOK)

دفتر یادداشت در سایز های مختلف و صحافی متفاوت ( دوخت ، فنردوبل ، فنر پلاستیکی ، ته چسب ) چاپ و تولید می گردد .

الف) دفتر یادداشت ساده

A  ) تقسیم بندی دفتر یادداشت ازلحاظ ابعاد

A - 1 ) دفتر یادداشت A6 ( 10*15)

A - 2 ) دفتر یادداشت A 5 ( 15*20 )

A - 3 ) دفتر یادداش وزیری ( 17/5*25) 

A-4 ) دفتر یادداشت A4 ( 20*30 )

A - 5 ) دفتر یادداشت سایز دلخواه

                                                    دفتر یادداشت سایز دلخواه

B ) تقسیم بندی دفتر یادداشت از لحاظ صحافی

B - 1 ) دفتر یادداشت دوخت ( منگنه )

         دفتر یادداشت دوخت                              دفتر یادداشت منگنه

B - 2 ) دفتر یادداشت فنر دوبل

 دفتر یادداشت فنر دوبل    دفتر یادداشت فنری

B - 3 ) دفتر یادداشت فنر پلاستیکی

                                                    دفتر یادداشت فنر پلاستیکی    

B - 4 ) دفتر یادداشت ته چسب ( چسب گرم ، سرد )

   دفتر یادداشت ته چسب             دفتر یادداشت ته چسب گرم        دفتر یادداشت ته چسب سرد

  دفتر یادداشت ته چسب سرد و گرم

                                    

 

دفتر یادداشت طرح دار     

دفتر یادداشت طرح دار تبلیغاتی   

B ) ارگانایزر ( یادداشت - تقویم - دفتر تلفن - ماشین حساب )

دفتر یادداشت ارگانایزر  دفتر تلفن ارگانایزر

C ) یادداشت رومیزی با جلد چرمی

یادداشت رومیزی با جلد چرمی     یادداشت رومیزی با جلد چرمی رنگی

                          MODEL : Y/3                                     MODEL : Y/2                                      MODEL : Y/1