24-54 ) هدایای تبلیغاتی اپتیکال : هدایای تبلیغاتی اپتیکال شامل ذره بین ، دوربین ، تلسکوپ ، لوپ و ... می باشد .   

I ) ذره بین تبلیغاتی : دنیای نو وارد کننده ذره بین در مدلهای مختلف می باشد که در زیر نمونه های ذره بین تبلیغاتی را به همراه کد ملاحضه می نمائید .   

ذره بین تبلیغاتی                 ذره بین

    MODEL : OZ/3                                   MODEL : OZ/2                                           MODEL : OZ/1

هدایای اپتیک      

             MODEL : OZ/6                                MODEL : OZ/5                                 MODEL : OZ/4

هدایای اپتیک تبلیغاتی                

           MODEL : OZ/9                                   MODEL : OZ/8                                   MODEL : OZ/7

   ذره بین های تبلیغاتی    

           MODEL : OZ/12                                   MODEL : OZ/11                                  MODEL : OZ/10

       

    MODEL : OZ/16             MODEL : OZ/15                MODEL : OZ/14                   MODEL : OZ/13

III ) دوربین تبلیغاتی : دنیای نو وارد کننده انواع دوربین جهت تبلیغات می باشد .

دوربین تبلیغاتی          دوربین شکار

 

           MODEL : OD/3                                   MODEL : OD/2                                  MODEL : OD/1

 III ) تلسکوپ تبلیغاتی : دنیای نو وارد کننده انواع تلسکوپ تبلیغاتی می باشد .

 تلسکوپ تبلیغاتی     تلسکوپ    

           MODEL : OT/3                                   MODEL : OT/2                                  MODEL : OT/1

                                   

                               MODEL : OT/5                                MODEL : OT/4                           

IV ) لوپ : دنیای نو عرضه کننده انواع لوپ ها ذربین دار ، لوپ دستی ، لوپ هدبند ، لوپ کنار میز ، لوپ پزشکی می باشد .

لوپ             

           MODEL : OL/3                                   MODEL : OL/2                                  MODEL : OL/1

             لوپ تبلیغاتی                 

           MODEL : OL/6                                   MODEL : OL/5                                  MODEL : OL/4

   لوپ های تبلیغاتی       

           MODEL : OL/9                                   MODEL : OL/8                                      MODEL : OL/7

                                                       

                                                                                MODEL : OL/10

V ) میکروسکوپ تبلیغاتی : دنیای نو وارد کننده انواع میکروسکوپ با بزرگنمایی های متفاوت می باشد .

میکروسکوپ تبلیغاتی        میکروسکوپ

            MODEL : OM/3                                   MODEL : OM/2                                     MODEL : OM/1
 

                                    میکروسکوپ های تبلیغاتی                

                                    MODEL : OM/6                 MODEL : OM/5                 MODEL : OM/4

جهت اطلاع از لیست قیمت ذربین ، لیست قیمت دوربین ، لیست قیمت تلسکوپ ، لیست قیمت میکروسکوپ با مجموعه طراحی ، چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمائید . 

 

 

 

 

 

  بین- دوربین -تلسکوپ -لوپ- میکروسکوپ