تابلو فرش تبلیغاتی

24-48 ) بافت ( تابلو فرش ) تبلیغاتی

در این تابلو ها از بافت اختصاصی استفاده شده و دارای کاربرد های زیر می باشد .

                         تابلو فرش

I  ) تابلو بافت مذهبی :

تابلو بافت مذهبی              تابلو بافت مذهبی تبلیغاتی

                              کد 1                                                     کد 2                                                                           کد 3

           تابلو فرش تبلیغاتی                      

                              کد 4                                                                           کد 5                                                           کد 6

                                     

                                                               کد 7                                                                 کد8

  تابلو فرش تبلیغاتی مذهبی          

                              کد 9                                                                           کد 10                                                           کد 11

          تابلو فرش تبلیغاتی مذهبی خاتم کاری                       

                              کد 12                                                                 کد 13                                                                     کد 14

            

                              کد 15                                                                 کد 16                                                                     کد 17

            تابلو فرش تبلیغاتی مذهبی قاب چوبی         

                              کد 18                                                                 کد 19                                                                  کد 20

                 

                              کد 21                                                                 کد 22                                                                     کد 23

 

                        

                                              کد 24                                                  کد 25 چ

II ) تابلو بافت تبليغاتی :

تابلو بافت تبلیغاتی به سفارش مشتری جهت تبلیغات تولید می گردد که معمولا لوگو شرکت یا سازمان نیز درتابلو ، بافت می گردد .

تابلو بافت تبليغاتی         

                  تابلو بافت بانک رفاه                             تابلو بافت گالری میلاد                        تابلو بافت موتور سواری

       تابلو بافت با لوگوی دلخواه              

                  تابلو بافت سایپا                                      تابلو بافت تبلیغاتی                             تابلو بافت تبلیغاتی

     تابلو بافت تبلیغاتی            تابلو بافت مونالیزا

                    تابلو بافت تبلیغاتی                              تابلو بافت تبلیغاتی                              تابلو بافت مونالیزا

              

                 تابلو بافت تبلیغاتی                               تابلو بافت تبلیغاتی                            تابلو بافت تبلیغاتی

III ) تابلو بافت تقویم دیواری

تابلو بافت تقویم دیواری  

  تابلو بافت تقویم دیواری تبلیغاتی   

IV ) تابلو بافت باستانی-تاریخی

 تابلو بافت باستانی-تاریخی     

     تابلو بافت باستانی-تاریخی تبلیغاتی      

جهت اطلاع از لیست قیمت تابلو بافتهای تبلیغاتی ، مذهبی ، تقویم ، باستانی با مجموعه طراحی چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمائید . 

V ) ساعت دیواری : تابلو بافت ساعت در سایز های مختلف تولید می گردد .

                   ساعت دیواری بافت تبلیغاتی                

          تابلو بافکو        

   تابلو بافت چهره  

VI ) تابلو بافت عکس اختصاصی : تابلو بافت عکس اختصاصی نیز در سایز های دلخواه تولید می گردد .

تابلو بافت عکس اختصاصی     

   

VII ) بافت جلد سر رسید و کتاب : طرح روی جلد کتاب یا سررسید به صورت اختصاصی بافت می گردد و به واحد صحافی ارائه می شود .

                                                    بافت جلد سر رسید و کتاب  

                         بافت جلد کتاب        

VIII ) بافت پرچم تبلیغاتی :

                         بافت پرچم تبلیغاتی                

IX ) موس پد بافت : موس پد بافت در طرحهای اختصاصی و عمومی و طرح فرشهای قدیمی تولید می گردد که به آن موس پد فرشی نیز می گویند .

                             موس پد بافت   

X ) زیر لیوانی بافت :

            زیر لیوانی بافت          زیر لیوانی بافت تبلیغاتی

XI ) بافت اتیکت ، نوار آویز گردنی ، نوار سررسید :

                             بافت اتیکت             بافت اتیکت ، نوار آویز گردنی ، نوار سررسید

                            نوار آویز گردنی بافت                                         اتیکت بافت

XII ) جا سوئیچی بافت :

                                             جا سوئیچی بافت

XIII ) لوح تقدیربافت :

لوح تقدیربافت    لوح تقدیربافت تبلیغاتی  

                        

انواع تقسیم بندی از لحاظ سایز عبارت است از :

   

   

   

                                                                  

و سایز دلخواه

تابلو بافت در سایزهای دلخواه تولید می گردد .