جاکارتی تبلیغاتی

 جاکارتی تبلیغاتی

از دیگر هدایای تبلیغاتی پرفروش جاکارتی می باشد که می تواند جای کارت ویزیت ، کیف چرمی ، جای کارت سوخت باشد . جاکارتی در مدل های پلاستیکی ، فلزی ، چرمی عرضه می گردد و امکان چاپ و لیزر لوگو روی جاکارتی وجود دارد .

I ) جای کارت ویزیت : جای کارت ویزیت انواع مختلفی دارد مانند جاکارتی پلاستیکی ، جاکارتی فلزی چوبی ، جاکارتی چرمی فلزی ، جاکارتی فلزی و ...

الف ) جاکارتی پلاستیکی : در جای کارت پلاستیکی لوگو را به وسیله چاپ تامپو چاپ می کنند .

  جاکارتی پلاستیکی

                      MODEL : A/1

ب ) جاکارتی فلزی - چوبی                                                   

                     جاکارتی فلزی - چوبی                         جاکارتی فلزی و چوبی

                                       MODEL : B/2                                                         MODEL : B/1

پ ) جاکارتی چرمی - فلزی : در جاکارتی چرمی فلزی می توان لوگو را روی قسمت چرم ، طلاکوبی نموده و روی قسمت فلز لیزر کرد .

 جاکارتی چرمی - فلزی        جاکارتی چرمی و فلزی     

                     MODEL : C/3                                              MODEL : C/2                                          MODEL :C/1

      جاکارتی چرمی- فلزی   

                     MODEL : C/6                                              MODEL : C/5                                          MODEL :C/4

       جاکارتی چرمی- فلـزی  

                     MODEL : C/9                                              MODEL : C/8                                          MODEL :C/7

         

                     MODEL : C/12                                          MODEL : C/11                                          MODEL :C/10

                                                                     

                                                                                          MODEL : C/13

ت ) جاکارتی فلزی : در جاکارتی فلزی : در جای کارتی فلزی لوگو یا آرم شرکت بوسیله لیزر روی آن هک می شود .

          جاکارتی فلزی      

                           MODEL : D/2                                          MODEL : D/1                                          MODEL : D/3

                                             

                                                          MODEL : D/5                                            MODEL : D/4   

II ) کیف چرمی : جاکارتی چرمی را می توان با تعداد برگهای داخلی تولید نمود . لوگو یا آرم شرکت بصورت طلاکوب یا داغی روی جاکارتی چرمی درج می گردد .

 الف ) چرم طبیعی                                                                 ب ) چرم مصنوعی

                          کیف چرم طبیعی                              کیف چرم مصنوعی

  III ) جاکارت سوخت

                                                    جاکارت سوخت

الف) پلاستیکی                                                                 ب) الکترونیکی : به محض خارج کردن کرات سوخت از محفظه مربوط،دستگاهبه صدا درآمده تااینکه مجددا کارت راسر جایش بگذاریم.

                    جاکارتی پلاستیکی                           جاکارتی الکترونیکی         

                                                           

 IV ) آلوما والت : آلوما ولت تعداد کارتهای بیشتری را در خود جای می دهد و از خراب شدن ، خیس شدن ، آسیب دیدن کارت جلوگیری می کند .

     آلوما والت      جاکارتی آلوما والت          

                                                       

          

جهت اطلاع از لیست قیمت جاکارتی پلاستیکی,جاکارتی فلزی,جاکارتی چوبی,جاکارتی چرمی و آلوماولت و سایر جای کارت ویزیت با مجموعه طراحی،چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید.