24-12 ) رادیو ساعت تبلیغاتی : رادیو ساعت تبلیغاتی یک هدیه تبلیغاتی ماندگار و مناسب برای کلیه صنفها و سازمان ها می باشد که امکان چاپ لوگو یا آرم به صورت چاپ تامپو روی رادیو ساعت تبلیغاتی وجود دارد .

  رادیو ساعت تبلیغاتی      رادیو ساعت     رادیو تبلیغاتی  

                      MODEL : R/2                                      MODEL : R/3                                              MODEL : R/4          

   رادیوی تبلیغاتی ساعت دار          

                    MODEL : R/6                                      MODEL : R/5                                               MODEL : R/1         

      رادیو ساعتدار                    

                    MODEL : R/9                                      MODEL : R/8                                                 MODEL : R/7        

       رادیو تبلیغاتی   

                    MODEL : R/12                                   MODEL : R/11                                              MODEL : R/10       

     رادیو ساعت دار فانتزی             

      MODEL : R/16                        MODEL : R/15                       MODEL : R/14                 MODEL : R/13      

                                   

                    MODEL : R/19                                  MODEL : R/18                                          MODEL : R/17      

 

 

جهت اطلاع از لیست قیمت رادیو تبلیغاتی،رادیو ساعت ،رادیو جاخودکاری با مجموعه طراحی،چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید.