24-19 ) زیر دستی و فولدر تبلیغاتی :  فولدر و زیردستی در واقع یک پوشه با شکل خاص می باشدکه می تواند یک بسته تبلیغـاتی را یکجا ارائه دهـد و زیردستی و فولدر می تواند از جنس پلاستیکی ، چرمی ، طلقی ، تخته شاسی به صورت یک لت و دو لت در سایزهای A3 و A4 و A5 و دلخواه باشد .

I ) زیر دستی به صورت 1 لت(بدون جلد)در اقلام ذیل می باشد :

الف ) زیردستی ساده تبلیغاتی

A ) زیردستی ساده پلاستیکی تبلیغاتی                           B ) زیردستی چرمی تبلیغاتی

زیردستی ساده پلاستیکی                                 زیردستی چرمی

           زیردستی پلاستیکی                                                       زیردستی چرمی

C ) زیردستی طلقی تبلیغاتی                                                         D ) تخته شاسی

    زیردستی طلقی     تخته شاسی

              MODEL : ZT1/1                         MODEL : ZT1/2    

ب ) زیر دستی ماشین حساب دار

    زیر دستی ماشین حساب دار           زیر دستی ماشین حساب دار رنگی

        MODEL : ZM/1                  MODEL : ZM/2                MODEL : ZM/3             MODEL : ZM/4

II ) فولدر به صورت2 لت(دارای جلد)در اقلام ذیل می باشد :

الف ) فولدر پلاستیکی تبلیغاتی

 فولدر پلاستیکی تبلیغاتی  فولدر پلاستیکی 

            MODEL : ZP/1            MODEL : ZP/2              MODEL : ZP/3                        MODEL : ZP/4

ب ) فولدر چرمی تبلیغاتی

فولدر چرمی       فولدر چرمی تبلیغاتی

   MODEL : ZC/1                     MODEL : ZC/2                       MODEL : ZC/3                  MODEL : ZC/4

                                    فولدر چرم تبلیغاتی     

                                            MODEL : ZC/6                       MODEL : ZC/5

پ ) فولدر طلقی تبلیغاتی

           فولدر طلقی                 

                             MODEL : ZT2/1                                 MODEL : ZT2/2

جهت اطلاع از لیست قیمت فولدر وزیردستی پلاستیکی ، فولدر و زیردستی چرمی و طلقی با مجموعه طراحی چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید .