جعبه خودکار

مجموعه طراحی ،چاپ و تبلیغات دنیای نو تولید کننده انواع جعبه خودکار پلاستیکی ،جعبه خودکار فلزی ،جعبه خودکار چوبی،جعبه خودکار گالینگور،جعبه خودکار تکی، جعبه خودکار دوتایی و جعبه چند تایی می باشد و امکان درج لوگو روی تمام جعبه های خودکار وجود دارد.

در صورت تمایل می توان از جعبه های زیر جهت شکیل نمودن لوازم التحریر خریداری شده استفاده نمود.

الف جعبه پلاستیکی خودکار:

                                                                           

  جعبه خودکار                                             جعبه خودکار                                  جعبه خودکار                                     جعبه خودکار                             جعبه خودکار 

bp-5                                       bp-4                                             bp-3                                              bp-2                                                            bp-1            

               

               جعبه خودکار                                                              جعبه خودکار                                                               جعبه خودکار   

                  bp-8                                                                        bp-7                                                                         bp-6 

                 

  جعبه خودکار                                                                     جعبه خودکار                                                                                جعبه خودکار   

bp-11                                                                                       bp-10                                                                                       bp-9          

           

                                 جعبه خودکار                                                                                 جعبه خودکار    

                                       bp-13                                                                                     bp-12                   

 ب)جعبه فانتزی خودکار:

 

          

    جعبه خودکار                                                                     جعبه خودکار                                                          جعبه خودکار                                                       جعبه خودکار

        bf-4                                                                     bf-3                                                                 bf-2                                                                                  bf-1       
    
                            

                           

                   جعبه خودکار                                                                                               جعبه خودکار                                                                         جعبه خودکار
  
                          bf-7                                                                                bf-6                                                                                                           bf-5

                            

                    جعبه خودکار                                                                                         جعبه خودکار                                                                             جعبه خودکار

                          bf-10                                                                               bf-9                                                                                                     bf-8

                    

                  جعبه خودکار                                                                                     جعبه خودکار                                                                                      جعبه خودکار
                      bf-13                                                                                             bf-12                                                                                                  bf-11
جهت اطلاع از لیست قیمت جعبه خودکار فانتزی ،جعبه خودکار چوبی،جعبه خودکار گالینگور ،جعبه خودکار فلزی با مجموعه طراحی ،چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمائید.