24-52 ) متر تبلیغاتی : متر تبلیغاتی در سایز و شکلهای مختلف از قبیل متر کوچک،بزرگ،متوسط،متر فانتزی و مترهای چند کاره عرضه می گردد .   

I ) متر کوچک ( 1متر ) تبلیغاتی

                                                     متر تبلیغاتی کوچک

II ) متر متوسط ( 3متر ) تبلیغاتی

                متر متوسط                      متر متوسط تبلیغاتی

III ) متر بزرگ (  تا 20 متر ) تبلیغاتی

IV ) متر پارچه ای تبلیغاتی

                                              متر پارچه ای تبلیغاتی

 V ) متر فانتزی ( متر چند کاره تبلیغاتی )

 متر فانتزی        متر فانتزی تبلیغاتی       متر چند کاره

              MODEL : M / 3                                      MODEL : M / 2                              MODEL : M / 1

متر چند کاره تبلیغاتی         

               MODEL : M / 6                                       MODEL : M / 5                              MODEL : M / 4

متر تبلیغاتی چند کاره      متر دیجیتال      

                     MODEL : M / 9                                MODEL : M / 8                              MODEL : M / 7

 

جهت اطلاع از لیست قیمت متر تبلیغاتی با مجموعه طراحی چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید .