کیف اداری چرمی کلاسیک

 

کیف اداری چرمی کلاسیک              

          MODEL : MK/40                                           MODEL : MK/39                                    MODEL : MK/38

                کیف اداری چرمی کلاسیک تبلیغاتی

           MODEL : MK/43                                     MODEL : MK/42                                         MODEL : MK/41

             کیف اداری چرمی کلاسیک قهوه ای         

           MODEL : MK/46                                     MODEL : MK/45                                         MODEL : MK/44

       کیف قهوه ای چرم           

           MODEL : MK/49                                     MODEL : MK/48                                         MODEL : MK/47

           

           MODEL : MK/52                                     MODEL : MK/51                                     MODEL : MK/50

       کیف اداری       

           MODEL : MK/55                                     MODEL : MK/54                                    MODEL : MK/53

        

           MODEL : MK/58                                     MODEL : MK/57                                   MODEL : MK/56

      کیف اداری چرم مشکی    

           MODEL : MK/61                                     MODEL : MK/60                                      MODEL : MK/59

           کیف اداری دستی

           MODEL : MK/64                                        MODEL : MK/63                                 MODEL : MK/62

                  

           MODEL : MK/67                                  MODEL : MK/66                                    MODEL : MK/65

      

           MODEL : MK/71                         MODEL : MK/69 , MK/70                              MODEL : MK/68

 

 توضیح : تمامی کیف ها بصورت 1طبله و 2 طبله موجود می باشد .

 لوگو یا طرح مورد نظر را می تواند روی کیف چرمی مدیریتی طلاکوب یا داغی منقش نمود .

 

جهت اطلاع از لیست قیمت کیف اداری چرمی کلاسیک با مجموعه طراحی چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید.