24-57 ) هداياي تبليغات ويژه اتومبيل : هدایای تبلیغاتی ویژه اتومبیل شامل بالشت زیر سری ، زیرپایی کاغذی ، آفتابگیر اتومبیل ، دستمال نظافت خودرو ، یخدان برقی  ، جاروبرقی ماشین ، قاب پلاک ماشین ، بوگیر ، خوشبو کننده اتومبیل و ... می باشد .

I ) بالشت زير سري :

                     بالشت زير سري                                  بالشت زير سري تبلیغاتی

II  ) زير پائي کاغذ ( جهت کارواش ) : 

الف ) زیر پائی ماشین سایز  60*45
ب ) زیر پائی اتومبیل سایز  70*50  

                               زير پائي کاغذ                                          زير پائي کاغذ کارواش

III ) دستمال نظافت خودرو :

                                                                    دستمال نظافت خودرو

IV ) يخدان برقي اتومبیل :

                                                                  يخدان برقي اتومبیل

V ) جاروبرقي ماشين :                                                                6 - قاب پلاک تبليغاتي ماشین :

  جاروبرقي ماشين                                            قاب پلاک تبليغاتي ماشین

VI ) جهت ساير هداياي تبليغاتي ويژه اتومبيل از قبيل :

الف ) دستمال کاغذي ماشین                                             ج ) آفتاب گير ماشين

ب ) بوگير اتومبیل                                                              چ ) جعبه ابزار اتومبیل

پ ) جاکليدي ماشین                                                         ح ) قرآن و ادعيه ماشین

ت ) فلاکس اتومبیل                                                           خ ) چراغ قوه و ... اتومبیل

لطفاً به بخشهاي مربوطه در همين کاتالوگ مراجعه شود . 

جهت اطلاع از لیست قیمت هدایای تبلیغاتی ویژه اتومبیل شامل لیست قیمت بالشت زیر سری ، لیست قیمت زیر پایی ، لیست قیمت آفتابگیر ماشین و ... با مجموعه طراحی چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید .

 

 

 

 

بالشت زیر سری -زیر پایی کاغذی- دستمال نظافت خودرو -یخدان برقی- جارو برقی ماشین- قاب -پلاک تبلیغاتی- دستمال کاغذی- بوگیر- جا کلیدی- فلاکس- جعبه کمکهای اولیه- آفتاب گیر ماشین -جعبه ابزار- قران و ادعیه- چراغ قوه و ..