24-34 ) هدایای تبلیغاتی روشنائی

دنیای نو عرضه کننده انواع هدایای تبلیغاتی روشنایی مانند چراغ مطالعه،چراغ قوه،آباژور و... می باشد لذا امکان چاپ  لوگو روی چراغ مطالعه،چراغ قوه،آباژور وجود دارد.

چراغ قوه تبلیغاتی       

               MODEL : CH/3                                  MODEL : CH/2                                     MODEL : CH/ 1

            چراغ قوه با جعبه           

                 MODEL : CH/6                                   MODEL : CH/5                                     MODEL : CH/4

     چراغ قوه        

                   MODEL : CH/9                                     MODEL : CH/8                                      MODEL : CH/7

          چراغ قوه جاکلیدی دار

                 MODEL : CH/16                   MODEL : CH/12                             MODEL : CH/11                MODEL : CH/10

       چراغ قوه با جعبه فلزی

               MODEL : CH/15                                    MODEL : CH/14                                     MODEL : CH/13

            چراغ قوه بزرگ    

               MODEL : CH/19                                    MODEL : CH/18                                      MODEL : CH/17                                                        

         چراغ قوه فانتزی    

                MODEL : CH/22                                     MODEL : CH/21                                   MODEL : CH/20

                

                   MODEL : CH/25                                   MODEL : CH/24                                       MODEL : CH/23

            چراغ قوه قرمز       

                  MODEL : CH/28                                   MODEL : CH/27                                        MODEL : CH/26

                     

                MODEL : CH/31                                   MODEL : CH/30                                       MODEL : CH/29

             چراغ قوه جاسوئیچی دار

                MODEL : CH/34                                    MODEL : CH/33                                       MODEL : CH/32

           

               MODEL : CH/37                                    MODEL : CH/36                                       MODEL : CH/35

  چراغ قوه متردار      چراغ قوه چندکاره    

               MODEL : CH/40                                   MODEL : CH/39                                       MODEL : CH/38

              

                MODEL : CH/42                                    MODEL : CH/41                                        MODEL : CH/41

 II ) چراغ مطالعه

چراغ مطالعه تبلیغاتی     چراغ مطالعه

     MODEL : CM/4                                MODEL : CM/3                  MODEL : CM/2              MODEL : CM/1

 

       چراغ مطالعه فانتزی

     MODEL : CM/8                   MODEL : CM/7                               MODEL : CM/6                     MODEL : CM/5

 

        چراغ مطالعه گیره دار

                MODEL : CM/12                           MODEL : CM/11                       MODEL : CM/10

 III ) لیزر

 لیزر تبلیغاتی      دستگاه تشخیص اسکناس

                   MODEL : CL/3                                                       MODEL : CL/2                         MODEL : CL/1

IIV ) آباژور :

             آباژور تبلیغاتی     آباژور ساعت دار           

                       MODEL : st900            MODEL : st901                     MODEL : st902               MODEL : st900

 

 

 

 

جهت اطلاع از لیست قیمت چراغ مطالعه،چراغ قوه،آباژور و.. با مجموعه طراحی،چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید.