24-24 ) پازل تبلیغاتی : پازل تبلیغاتی به صورت 2 بعدی و 3 بعدی طراحی و اجرا می گردد و از جنس مقوایی ، فوم ، چوبی و ... می باشد . پازل تبلیغاتی در سایزها و تکه های متفاوت  تولید می گردد .

I ) پازل تبلیغاتی2 بعدی

الف) پازل تبلیغاتی بدون قاب
 A) پازل تبلیغاتی چوبی                                                   B) پازل تبلیغاتی مقوائی مسطح        

 پازل تبلیغاتی چوبی                  پازل تبلیغاتی مقوائی مسطح

                                                                                                     پازل تبلیغاتی جورچین 100 تیکه

                                                                                        C) پازل تبلیغاتی فوم (رویه چاپ دار زیره لمینت فوم)

               پازل تبلیغاتی فوم

                     پازل تبلیغاتی 50 تیکه مقوایی                                                             پازل تبلیغاتی 24تیکه با ضخامت 5 میلی متر

D ) پازل تبلیغاتی مقوائی برجسته :                              

پازل تبلیغاتی مقوائی برجسته                  پازل مقوایی برجسته 12تیکه

          پازل مقوایی20 تیکه                                                   پازل مقوایی برجسته 12تیکه

ب ) پازل تبلیغاتی قاب دار :

   پازل تبلیغاتی قاب دار       

III ) پازل تبلیغاتی3 بعدی :

پازل تبلیغاتی سه بعدی از چوب یا مقوا ساخته می شوند در ساخت پازل سه بعدی ابتدا توسط طراحان حرفه ای طراحی می گردد و سپس به وسیله مهندسی معکوس اصلاحات طراحی انجام می شود و پس از تایید طراحی کار تولید می گردد .

  پازل سه بعدی شخصیت          پازل سه بعدی مجتمع ورزشی           پازل سه بعدی

    پازل سه بعدی شخصیت                            پازل سه بعدی مجتمع ورزشی                                پازل سه بعدی مجتمع
   پازل سه بعدی ساختمان     پازل سه بعدی ماشین

             پازل سه بعدی برج                               پازل سه بعدی ساختمان                            پازل سه بعدی ماشین

 

   پازل سه بعدی کشتی          پازل سه بعدی ماهی      

          پازل سه بعدی کشتی                                      پازل سه بعدی ماهی                              پازل سه بعدی تانک

 پازل سه بعدی کامیون    پازل سه بعدی فیل پازل سه بعدی هرم

        پازل سه بعدی کامیون                                   پازل سه بعدی فیل                                 پازل سه بعدی هرم

 

 

جهت اطلاع ازلیست قیمت پازل دو بعدی و پازل سه بعدی با مجموعه طراحی چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید .