24-15 ) موس پد

دنیای نو تولید کننده انواع موس پد تبلیغاتی شامل موس پد مقوای لمینت شده ، موس پد فوم ، موس پد تبلیغاتی پارچه ای ، موس پد ماشین حساب دار و ... می باشد .

I ) موس پد مقوایی لمینت شده : تمامی این موس پدها اپتیکال می باشد و دارای رویۀ چاپ دار با طرح اختصاصی مشتری از جنس مقوا با روکش سلفون یا و زیره لمینت شده از جنس های ذیل می باشد .

الف)موس پد تبلیغاتی زیره فوم (با ضخامت3 تا 5 میلی متر)

   موس پد مقوایی لمینت شده              

ب ) موس پد تبلیغاتی زیره چرم مصنوعی

موس پد تبلیغاتی زیره چرم مصنوعی   موس پد تبلیغاتی  

پ ) موس پد تبلیغاتی زیره مقوایی

                 موس پد تبلیغاتی زیره مقوایی               

III ) موس پد تبلیغاتی پارچه ای لمینت شده :

دارای رویۀ پارچه با چاپ سیلک می باشد و زیره آن بصورت فوم یا چرم مصنوعی می باشد و انواع آن عبارتند از :

الف ) موس پد تبلیغاتی مسطح

موس پد تبلیغاتی مسطح    موس پد مقوایی

ب ) موس پد تبلیغاتی بالشتک دار

  موس پد تبلیغاتی بالشتک دار     موس پد بالشتک دار 

             MODEL:Mb/3                           MODEL:Mb/2                                     MODEL:Mb/1

III ) موس پد تبلیغاتی فوم :

موس پد تبلیغاتی فوم به ضخامت 3 تا 5 میلی متر تشکیل شده و دارای چاپ سیلک می باشد .

    موس پد تبلیغاتی فوم

IV ) موس پدتبلیغاتی دارای ماشین حساب

موس پدتبلیغاتی دارای ماشین حساب    موس پد دارای ماشین حساب 

                MODEL:MM/4                       MODEL:MM/3                     MODEL:MM/2                      MODEL:MM/1

V ) موس پد تبلیغاتی فرشی ( بافت )

موس پد تبلیغاتی فرشی       

VI ) سایر موس پد های تبلیغاتی 

موس پد      

             MODEL:MS/3                                      MODEL:MS/2                                    MODEL:MS/1

 

 

جهت اطلاع از لیست قیمت موس پد تبلیغاتی مقوایی لمینت ، موی پد تبلیغاتی فوم ، موس پد تبلیغاتی پارچه ای ، موس پد تبلیغاتی ماشین حساب دار با مجموعه طراحی ، چاپ و تبلیغاتی دنیای نو تماس حاصل نمایید .