دیوان شعرا :

III ) دیوان شعرا :

این کتب بصورت تکی و یا اختصاصی ( با بسته بندی در جلد های نفیس ) همراه با هدایای تبلیغاتی دیگر مانند لوازم التحریر ارائه می گردد .

دیوان شعرا       دیوان شعرا        

                  MODEL : H3                                               MODEL : H2                                                 MODEL : H1

       دیوان شعرا با چاپ اختصاصی      

                  MODEL : H6                                                   MODEL : H5                                                MODEL : H4