توئی جعبه و لمینت

I)توئی

توئی دورون جعبه ها  برای بسته بندی زیباتر و استحکام بیشتر  استفاده می شود که معمولا از جنس مقوایی،طلقی،طلق با روکش جیر،یونولیت می باشند.

الف) توئی مقوایی جعبه :

توئی مقوایی جعبه کارتن 5 لا، کارتن 3 لا، Eفلوت، سینگل، مقوای پشت طوسی و یامقوای اینور بورد می باشد.

                                       

 ب)توئی طلقی جعبه :

توئی طلقی جعبه از جنس طلق 20 تا 50 میکرون می باشد که به صورت مسطح یا حجمی (قالبهای حرارتی)می باشدو معمولا جهت لوازم الکترونیکی ،شکلات و بیسکوئیت مورد استفاده قرار می گیرد.

                                                    

پ)توئی طلق با روکش جیر:

توئی طلق با روکش جیراز جنس طلق 20 تا 50  میکرون می باشد که به صورت حجمی می باشد.

     

توئی یونولیت :

توئی یونولیت از یونولیت که به صورت حجم دار و مسطح تولید می شود و جهت وسایلی که دارای وزن زیاد و سنگین و حساس به ضربه مورد استفاده قرار می گیرد.

                             

II) لمینت

در جعبه هایی که باید وزن بالا را تحمل کنند از لمینت استفاده می شود که عبارتند از :چسباندن یک ورقه چاپ دار ( مقوا ، کاغذ ) بر روی مقوا ، سینگل ،Eفلوت ،3لا و 5لا

       

 جهت اطلاع از لیست قیمت توئی مقوایی جعبه ،توئی طلقی جعبه ،توئی یونولیت و لمینت جعبه با مجموعه طراحی چاپ و تبیلغات دنیای نو تماس حاصل نمایید.