شیرینگ

شیرینگ جهت وکیوم (پلمپ) محصول تا رسیدن به دست مصرف کننده استفاده می شود.
مانند جعبه دخانیات،محصولات بهداشتی، محصولات غذایی، بطری های مایع (مانند آب معدنی) و ... و به صورت ذیل می باشد:

 I) شیرینگ حرارتی: 

در شیرینگ حرارتی از نایلون های شیرینگ با ضخامت های متفاوت استفاده می شود که عرضهای نایلون های شیرینگ متفاوت می باشد. در عرضهای بالا جهت شیرینگ قطعات بزرگ در کارخانه ها استفاده می شود.

                  

 

 II) شیرینگ پاکتی:

در شیرینگ پاکتی نیز مانند شیرینگ حرارتی از سلفون یا نایلون های شیرینگ با ضخمت و عرضهای متفاوت استفاده می شود که جهت بسته بندی کتاب،سی دی ،مجله و... می باشد.

                          

 

جهت اطلاع از لیست قیمت شیرنگ حرارتی و شیرینگ پاکتی با مجموعه طراحی چاپ و تبلیغات دتیای نو تماس حاصل نمایید.