بروشور

بروشور

جهت معرفي واحد هاي توليدي و خدماتي ازبروشور استفاده مي گردد. بروشور در سايز و اشکال مختلف طراحي و چاپ مي گردد. چاپ بروشور معمولا به صورت افست انجام مي گيرد که قابليت چاپ از يک تا چهار رنگ را دارا مي باشد .  روش ديگر چاپ  بروشور به روش  ريسو  مي باشد که معمولا براي چاپ تک رنگ از آن استفاده مي کنند. انواع  بروشور شامل :

الف) بروشور A5 يکرو و دو رو : سايز 21 × 14/8 سانتيمتر

                                                                                                                              دنیای نو طراحی و چاپ انواع بروشورa5,بروشورa4,بروشور2 لت,بروشور3لت,بروشور4 لت

ب) بروشور A4 يکرو و دو رو : سايز 21 × 29/7 سانتيمتر                                                                                                                                                                                                                           دنیای نو طراحی و چاپ انواع بروشورa5,بروشورa4,بروشور2 لت,بروشور3لت,بروشور4 لت

پ) بروشور 2 لت A4 : سايز 30 × 42 سانتيمتر

                                                                                  دنیای نو طراحی و چاپ انواع بروشورa5,بروشورa4,بروشور2 لت,بروشور3لت,بروشور4 لت

ت) بروشور 3 لت :

I ) سایز 60*30 سانتی متر    

II)سایز 33*70 سانتی متر

                                                             دنیای نو طراحی و چاپ انواع بروشورa5,بروشورa4,بروشور2 لت,بروشور3لت,بروشور4 لت

ث)بروشور4 لت :

I)سایز 25*70 سانتی متر

II)سایز 30*84 سانتی متر

                                                  دنیای نو طراحی و چاپ انواع بروشورa5,بروشورa4,بروشور2 لت,بروشور3لت,بروشور4 لت

ج)بروشور سایز دلخواه 

I)

 

                                               دنیای نو طراحی و چاپ انواع بروشورa5,بروشورa4,بروشور2 لت,بروشور3لت,بروشور4 لت

II)    

                                                                                                                                                                                                                                                                       دنیای نو طراحی و چاپ انواع بروشورa5,بروشورa4,بروشور2 لت,بروشور3لت,بروشور4 لت              

بروشور معمولا با کاغذ گلاسه ،تحریرو یا کتان با گرماژ بیش از 100 گرم چاپ می گردد.

   دنیای نو طراحی و چاپ انواع بروشورa5,بروشورa4,بروشور2 لت,بروشور3لت,بروشور4 لت            دنیای نو طراحی و چاپ انواع بروشورa5,بروشورa4,بروشور2 لت,بروشور3لت,بروشور4 لت               دنیای نو طراحی و چاپ انواع بروشورa5,بروشورa4,بروشور2 لت,بروشور3لت,بروشور4 لت

جهت اطلاع از لیست قیمت بروشور A4، بروشور A5،بروشور 2 لت و بروشور شکل دلخواه با مجموعه طراحی،چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس بگیرید.