پاکت (ولت) DVD-CD

پاکت(ولت)CD,DVD

يکي از خدمات مجموعه طراحي، چاپ و تبليغات دنياي نو طراحي و چاپ پاکت (ولت)  C D,DVD با استفاده از کاغذ و مقوا در طرحها و سايزهاي متفاوت مي باشد که نمونه هاي مختلف ولت (پاکت) در ذيل آمده است.

I)ولت(پاکت)CD,DVD بدون درب کیسه ای

                                                                  دنیای نو تولیدکننده انواع ولت (پاکت)CD,DVD,قاب کریستالی,دی جی پک

II)ولت(پاکت)CD,DVD درب دار کیسه ای

 

              دنیای نو تولیدکننده انواع ولت (پاکت)CD,DVD,قاب کریستالی,دی جی پک                 دنیای نو تولیدکننده انواع ولت (پاکت)CD,DVD,قاب کریستالی,دی جی پک          

III)ولت(پاکت)CD,DVD سه لت

                                         دنیای نو تولیدکننده انواع ولت (پاکت)CD,DVD,قاب کریستالی,دی جی پک

IV)ولت(پاکت)CD,DVD دو لت 

                                                          دنیای نو تولیدکننده انواع ولت (پاکت)CD,DVD,قاب کریستالی,دی جی پک

 V ) ولت (پاکت)CD,DVD مدل نانسی(دو لت +کاور)                              

                                         دنیای نو تولیدکننده انواع ولت (پاکت)CD,DVD,قاب کریستالی,دی جی پک       

VI) ولت (پاکت) CD,DVD آکاردئونی

                                                                                                     دنیای نو تولیدکننده انواع ولت (پاکت)CD,DVD,قاب کریستالی,دی جی پک

VII ) پک کتابی CD,DVD                                                                                   

       

                                                           دنیای نو تولیدکننده انواع ولت (پاکت)CD,DVD,قاب کریستالی,دی جی پک      

VIII ) پک خرجینی CD,DVD

                       

                                                                                           

IX ) دی جی پک 2لت(دفترچه+کاور)

                                              دارای کریستال                                                     بدون کریستال

       دنیای نو تولیدکننده انواع ولت (پاکت)CD,DVD,قاب کریستالی,دی جی پک              دنیای نو تولیدکننده انواع ولت (پاکت)CD,DVD,قاب کریستالی,دی جی پک

X ) دی جی پک 3 لت(دفترچه+کاور)

                            دارای کریستال                                                                بدون کریستال   

            دنیای نو تولیدکننده انواع ولت (پاکت)CD,DVD,قاب کریستالی,دی جی پک                                دنیای نو تولیدکننده انواع ولت (پاکت)CD,DVD,قاب کریستالی,دی جی پک

XI ) دی جی پک بزرگ(دفترچه+کاور)CD,DVD 

                                                                                      دنیای نو تولیدکننده انواع ولت (پاکت)CD,DVD,قاب کریستالی,دی جی پک            

در تولید ولت (پاکت)CD,DVD از کاغذتحریر،مقوای پشت طوسی،پشت سفید،ایندربورد وگلاسه بالای230 گرم استفاده می گردد.

XII )قاب کریستالی پهنCD.DVD          

                                                                                            

XIV ) قاب کریستالی باریکCD,DVD

                                                                                    دنیای نو تولیدکننده انواع ولت (پاکت)CD,DVD,قاب کریستالی,دی جی پک        

XV ) قاب پلاستیکی (اینسرت+کاور+دفترچه  )   CD,DVD

A)قاب یک عددی  سی دی ،دی وی دی                                                                B) قاب 2 عددی  سی دی،دی وی دی  

          دنیای نو تولیدکننده انواع ولت (پاکت)CD,DVD,قاب کریستالی,دی جی پک                                                  دنیای نو تولیدکننده انواع ولت (پاکت)CD,DVD,قاب کریستالی,دی جی پک                  

C) قاب 4 عددی سی دی،دی وی دی                                                              D) قاب 8 عددی سی دی،دی وی دی   

       دنیای نو تولیدکننده انواع ولت (پاکت)CD,DVD,قاب کریستالی,دی جی پک                                                      دنیای نو تولیدکننده انواع ولت (پاکت)CD,DVD,قاب کریستالی,دی جی پک

E) قاب 12 عددی سی دی،دی وی دی                                                               

                                                                                               دنیای نو تولیدکننده انواع ولت (پاکت)CD,DVD,قاب کریستالی,دی جی پک        

XVI ) ولت (پاکت)CD,DVD در شکل و سایز دلخواه       

                                                                                       دنیای نو تولیدکننده انواع ولت (پاکت)CD,DVD,قاب کریستالی,دی جی پک

جهت اطلاع از قیمت ولت(پاکت) CD,DVD،قیمت دی جی پک،قیمت قاب کریستالی،قیمت قاب پلاستیکی،با مجموعه طراحی،چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید  .