کاتالوگ و فولدر نمونه جنس((کالرچارت)) colore chart

در بعضی از موارد مانند انواع رنگ ، پارچه ، کاغذ دیواری ،پرده ،روکش درب و ... لازم است نمونه جنس نیز به همراه توضیحات در کاتالوگ یا فولدر قرار بگیرد که بصورت کاتالوگهای ضخیم در 2 یا 3 لت  و یا شکلهای دلخواه تولید و پس از الصـاق نـمونه اقـلام و ارائه توضیحات به مشـتریان تقـدیم گـردیده تا علاوه بر آگاهی به مشخصات فنی، نمونه جنس را نیز ملاحظه نمایند .

 I)کاتالوگ و فولدر نمونه جنس 2لت                                                                II)کاتالوگ و فولدر نمونه جنس 3لت

        دنیای نو طراحی و چاپ فولدر نمونه جنس 2لت,3لت,کالرچارت سایز دلخواه                                                          دنیای نو طراحی و چاپ فولدر نمونه جنس 2لت,3لت,کالرچارت سایز دلخواه          

III )کاتالوگ و فولدر نمونه جنس  شکل و سایز دلخواه

            دنیای نو طراحی و چاپ فولدر نمونه جنس 2لت,3لت,کالرچارت سایز دلخواه                      دنیای نو طراحی و چاپ فولدر نمونه جنس 2لت,3لت,کالرچارت سایز دلخواه    

     

                  دنیای نو طراحی و چاپ فولدر نمونه جنس 2لت,3لت,کالرچارت سایز دلخواه                              دنیای نو طراحی و چاپ فولدر نمونه جنس 2لت,3لت,کالرچارت سایز دلخواه

جهت اطلاع از لیست قیمت فولدر نمونه جنس 2لت،فولدر نمونه جنس (کالرچارت)3لت و فولدر نمونه جنس در شکل دلخواه با مجموعه طراحی ،چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید.