چاپ متالایز:

چاپ متالایز دارای یک زیر لایه نقره ای، طلائی، صدفی و ... می باشد سپس چاپ به صـــورت افست (CMYK  ) + سفید انجام می پذیرد . چاپ متالایز جهت جلد کتاب ، پوستر ، انواع جعبه های فانتزی و ... استفاده می شود . مجموعه چاپ،طراحی و تبلیغات دنیای نو چاپ متالایز را با استفاده از دستگاههای 2 ورقی هایدلبرگ 4 رنگ و 4/5 ورقی 5 رنگ با بهترین کیفیت انجام می دهد. چاپ متالایز نقره ای و طلایی به صورت رول یا دیجیتال نیز در مجموعه طراحی، چاپ و تبلیغات دنیای نو انجام می گیرد.

 دنیای نوقادر به چاپ متالایز به صورت رول و شیت   دنیای نوقادر به چاپ متالایز به صورت رول و شیت         دنیای نوقادر به چاپ متالایز به صورت رول و شیت

دنیای نوقادر به چاپ متالایز به صورت رول و شیت  دنیای نوقادر به چاپ متالایز به صورت رول و شیت       دنیای نوقادر به چاپ متالایز به صورت رول و شیت

دنیای نوقادر به چاپ متالایز به صورت رول و شیت        دنیای نوقادر به چاپ متالایز به صورت رول و شیت            دنیای نوقادر به چاپ متالایز به صورت رول و شیت

جهت اطلاع از لیست قیمت چاپ متالایز نقره ای،چاپ متالایز طلایی و متالایز صدفی با مجموعه طراحی،چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید.