مونتاژ

مونتاژ به دو صورت ماشینی و دستی امکان پذیر است.در کارگاه های دنیای نو امکان مونتاژ انواع جعبه های شانسی، ولت های DVD,CD پکیج های نرم افزاری ، بسته های داروئی ، بسته های خوراکی، بسته های فرهنگی ، بسته بندی انواع جعبه دارای محتوی درونی و ...  امکان پذیر می باشد.

   

جهت اطلاع از لیست قیمت مونتاژ و بسته بندی با مجموعه طراحی چاپ و تبلیغاتی تماس حاصل نمایید.