آگهی

مجموعه طراحی،چاپ و تبلیغات  دنیای نو قابلیت طراحی و درج آگهی در روزنامه ، مجلات ، هفته نامه و سایر مطبوعات را دارد.

                     

                     

         

                                

  VI) رپرتاژ آگهی:

 طراحی و کمک به ساخت انواع رپرتاژ آگهی خبری در مجلات و روزنامه های محلی ، اسـتانی و سـراسـری در این موسسه انجام می پذیرد .       رپرتاژ آگهی بصورت آگهی خبری می باشد که در صفحات اصلی  روزنامه ها و یا مجلات جهت یک کار خدماتی و یا محـصول اقدام به درج خبر و مصاحبه با تولید کننده یا ارائه کننده خدمات می نماید و نتیجه آن بسیارمؤثرتر از آگهی می باشد.