وضعیت صنعت نشر کشور در شهریورماه 1402

یبث.jpg

 

به گزارش چاپ و نشر آنلاین به نقل از مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران؛ آمارها نشان می‌دهد که همزمان با آخرین ماه فصل تابستان، بیش از 7 هزار و 584 عنوان کتاب در 7 میلیون و 758 هزار و 908 عنوان در شهریور‌ماه امسال منتشر شده است؛ از میان این آثار 5 هزار و 530 عنوان اثر تالیف و 2 هزار و 54 عنوان اثر ترجمه شده هستند. 4 هزار و 631 عنوان از کتاب‌های منتشر شده در شهریور‌‌ماه چاپ نخست و تعداد 3 هزار و 58 عنوان تجدید چاپ هستند.

آمار صنعت نشر کشور در شهریورماه نشان می‌دهد که رتبه‌های نخست تا سوم این فهرست در اختیار موضوعات ادبیات، کودک و نوجوان و کمک درسی هستند؛ به‌طوری که هزار و 430 عنوان کتاب در حوزه ادبیات، هزار و 362 عنوان کتاب در حوزه کودک و نوجوان و هزار و 10 عنوان کتاب در حوزه کمک درسی منتشر شده‌اند.
پس از آن نیز کتاب‌هایی با موضوعات علوم اجتماعی، علوم عملی و دین در رده‌های چهارم تا ششم قرار دارند؛ همچنین کمترین کتاب در موضوع علوم طبیعی و ریاضیات منتشر شده است.
براساس این گزارش، همان‌طور که بیشترین تعداد کتاب در حوزه ادبیات منتشر شده، بخش عمده تالیفات با یک هزار و 25 عنوان نیز به این بخش اختصاص دارد؛ کتاب‌های کمک‌ درسی با 948 عنوان و کودک و نوجوان نیز با 852 عنوان در رتبه‌های دوم تا سوم بخش تالیف قرار دارند.

4قث.jpg

ناشران استان تهران نیز با انتشار 5 هزار و 515 عنوان کتاب در صدر جدول قرار دارد و سهم سایر استان‌ها حدود 2 هزارو 69 عنوان بوده است؛ همچنین حدود 4 هزار و 531 عنوان کتاب چاپ نخست و 3 هزار و 53 عنوان کتاب تجدید چاپی هستند.
شمارگان کل کتاب‌ها در شهریورماه امسال، 7 میلیون و 758 هزار و 908 نسخه بود که 2 میلیون و 754 هزار و 850 نسخه به حوزه کودک و نوجوان، یک میلیون و 356 هزار و 330 نسخه به حوزه کتاب کمک درسی و 940 هزار و 301 نسخه به کتاب‌های حوزه ادبیات اختصاص دارد. در این میان میانگین شمارگان کتاب در شهریور‌ماه امسال نیز هزار نسخه برآورد شده است.
نگاهی به آمار نشر سومین ماه فصل پاییز نشان می‌دهد که قیمت کل کتاب‌های تولیدی شهریور 10 میلیارد و 329 میلیون و 530 هزار و 950 ریال و میانگین قیمت کتاب در شهریور 1402 نیز یک میلیون و 331 هزار و 312 ریال بوده است.
برآورد کارشناسان بازار در این است با توجه به بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و اعلام منابع آموزشی و درسی معلمان و استادان دانشگاه، حجم تولید کتاب‌ها در بازار نشر افزایش پیدا خواهد کرد، با شروع نیمه دوم سال نیز امید است که بازار نشر شاهد رونق باشد.

منبع: چاپ و نشر آنلاین