دریافت پروانه فعالیت صنعتی توسط چاپخانه‌های واجد شرایط

از سوچاپی اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ، چاپخانه‌های واجد شرایط پروانه فعالیت صنعتی دریافت خواهند کرد.

درپی مذاکرات هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران با مراجع ذی‌صلاح، اقداماتی برای صدور پروانه فعالیت صنعتی به اعضای واجد شرایط این اتحادیه صورت گرفته است.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران آقای بابک عابدین در این رابطه افزود: کلیه چاپخانه‌های عضو اتحادیه صنعت چاپ ایران که در شهرک‌های صنعتی واقع در اطراف تهران مشغول به فعالیت هستند می‌توانند برای ثبت‌نام دریافت پروانه صنعتی به این اتحادیه صنفی مراجعه نمایند.

 

آقای عابدین اضافه کردند: در این رابطه مذاکرات فراوان و موفقیت‌آمیزی با بخش‌های مختلف دولت داشتیم، اکنون چاپخانه‌های واجد شرایط عضو این اتحادیه می‌توانند با طی مراحل قانونی درخواست دریافت پروانه صنعتی را به اتحادیه ارائه دهندومجوزرادریافت نمایند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اعضای اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ تا نیمه بهمن‌ماه سال جاری می‌توانند برای ثبت‌نام و تکمیل مدارک جهت دریافت پروانه صنعتی به دفتر اتحادیه مراجعه نمایند.

اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران برآنست که گام‌های اساسی وموثری دربهبودساختار صنعت چاپ و بسته‌بندی ایران بردارد تا این مجموعه بتواند در صادرات سهم بیشتری رابه خود اختصاص دهد.

مطالب مرتبط باچاپ