برگزاری اولین دوره مدیریت کسب وکارچاپ ونشر

 

اداره‌کل چاپ و نشر ارشاداسلامبرگزاری اولین دوره مدیریت کسب وکارچاپ ونشری با مساعدت دانشگاه‌های صنعتی شریف تهران، فردوسی مشهد، تبریز و اصفهان، اولین دوره مدیریت کسب و کاررابرای مدیران چاپ ونشربرگزار می نماید روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ازبرپایی اولین دوره آموزشی کسب و کار برای مدیران صنعت چاپ و نشربرای نیل به اهداف تحول در اداره چاپخانه‌ها و انتشاراتی‌ها از سوی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد.

اشخاص متقاضی برای حضور در این کلاس‌ها باید دارای مدرک کارشناسی بوده و در یکی از واحدهای چاپ و نشر و یا مراکز توزیع و فروش کتاب فعالیت داشته باشند و اشتغال آنها از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا اتحادیه ها مورد تایید قرار بگیرد.

 

واجدین شرایط، پس از تکمیل وطی مراحل ثبت نام، می بایستی در آزمون ورودی به منظور سنجش علمی متقاضیان شرکت کنند. بخشی از هزینه‌های این دوره از سوی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت و مابقی برعهده متقاضی خواهد بود.

تعداد دروس این دوره آموزشی شامل ۱۰ درس است و کلیه کلاس‌های آن در روزهای آخر هفته برگزار خواهد شد. همچنین بازه زمانی این دوره نزدیک به یکسال و نیم پیش‌بینی شده است. هر دوره آموزشی با حضور ۲۵ متقاضی تشکیل خواهد شد و واجدین شرایط بر اساس اولویت‌های علمی اعلام شده به دانشگاه‌ها معرفی خواهند شد.

در پایان این دوره آموزشی نیز به کسانی که موفق به گذراندن این دوره شوند، گواهینامه‌ای از سوی دانشگاه صادرخواهدشد.

 علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشترویاثبت نام می توانندبه آدرس www.ipcu.ir مراجعه نمایند.

مطالب مرتبط بامدیریت کسب وکار