استفاده ازکاغذتولیدداخل برای خروج ازرکود

sh-pale دنیای نو - استفاده ازکاغذتولیدداخل برای خروج ازرکود

دربین بعضی ازفعالان بازار نشراعتقاد براین است که: رکود در بازارفعلی کتاب نشئت گرفته از رکود در میان ناشران نیز هست. ناشران باید با استفاده از راهکارهای جدید مانند استفاده از کاغذ تولید داخل به‌فکر خروج از این وضعیت باشند
خلیلی از مسئولان نشر مؤسسه شهید کاظمی افزود ،دلایل متعددی می‌تواند در رکود ایجاد شده، تأثیر گذاشته باشد؛ بالا بودن قیمت کاغذ برای مخاطب، نبود چرخه تبلیغ و توزیع، نبود فرهنگسازی مناسب در این زمینه و ...، اما یکی از مهمترین علت‌ها رکودی است که در میان خود ناشران وجود دارد.وی ادامه داد که می‌توان با استفاده از کاغذ تولید داخل بخشی از هزینه‌های تمام‌شده کتاب را کاهش داد. این امر هم در مسیر خروج از رکود است و هم در مسیر اقتصاد مقاومتی که بارها و بارها رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید کرده‌اند

مطالب مرتبط باکاغذتولیدداخل