ایران عضو 2سازمان جهانی صنعت بسته‌بندی شد

 

ایران عضو2سازمان جهانی صنعت بسته بندی شددبیر جشنوار برترین‌ها در صنعت بسته‌بندی، از عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی بسته‌بندی(WPO) و اتحادیه بسته‌بندی آسیا (APF) خبر داد.

 آقای افشین فخر در جشنواره برترین‌ها در صنعت بسته‌بندی در دانشگاه صنعتی شریف افزود: سازمان جهانی بسته‌بندی از نیم قرن پیش با سه هدف توسعه دانش، مهندسی و فناوری بسته‌بندی، توسعه تجارت بین‌الملل و توسعه آموزش و پرورش در بسته‌بندی، در ژاپن تاسیس شد.

 وی اظهار کرد: در مدت، سازمان جهانی بسته‌بندی توانسته به حلقه اتصال سازمان‌ها و تشکل‌های بسته‌بندی بیش از 50 کشور دنیا تبدیل شود و نقش سازنده‌ای در ترویج فرهنگ بسته‌بندی و تربیت نیروی انسانی کارآزموده در صنایع بسته‌بندی این کشورها ایفا کند.

 به گفته وی، امروزه نام و نشان WPO در صنعت بسته‌بندی مترادف با کیفیتی ممتاز و استانداردی بی‌همتاست که موسسه‌ها و تشکل‌های بسته‌بندی در سراسر دنیا برای پیوستن به آن در رقابتی سخت از یکدیگر پیشی می‌گیرندو خوشبختانه ایران توانست دراین حلقه قراربگیرد.

 ایشان ادامه دادند: در طول سال‌های متمادی، به دلیل فقدان تشکلی جامع در صنایع بسته‌بندی ایران، ایجاد ارتباطات بین‌المللی و استفاده از تجربیات و دانش دیگر کشورها در تدوین برنامه‌های راهبردی بسته‌بندی، از اهمیت کافی نزد متولیان برخوردار نبوده است. وی افزود: از آنجا که صنعت بسته‌بندی هرگز اولویت اصلی صنایع مهم نبوده و صنعتی تجملی و غربی به حساب آمده، هر روز بیش از پیش دربین تولیدکنندگان محهجورمانده و تولیدات بابسته بندی نامناسب داخل مرزهای کشور اسیر شده است.

 وی تاکید کرد: با تدوین برنامه‌ای جامع برای نیل به توسعه و تعالی صنعت بسته‌بندی، تلاش‌های فراگیری صورت پذیرفت که خروجی این تلاش‌های سازمان یافته، عضویت در WPO و APF بود تا از طریق تعامل با این سازمان‌ها ضمن انتقال دانش و علم روز، بتوان از تجربیات تشکل‌ها، سازمان‌ها و موسسه‌های عضو سازمان جهانی بسته‌بندی از سراسر دنیا به بهترین شیوه بهره‌برداری کرد.

همانطور که روند عضویت توضیح داده شد لازمه عضویت در این گونه سازمان ها و وصل شدن به ایشان وجود یک موسسه یا شبکه ای تخصصی در حوزه صنعت بسته بندی می باشد که به عنوان نماینده کشور در راستای عضویت و اتصال به این سازمان ها فعالیت انجام دهد و در واقع حلقه ارتباطی باشد.

اقدامات مورد نیاز:

ایجاد شبکه فراگیر و جایگاهی پایدار و مشخص در صنعت بسته بندی

استفاده از جشنواره برترین های صنعت بسته بندی به عنوان بستر ایجاد شبکه فراگیر

خدمات مرتبط بابسته بندی