بسته بندی جدید کوکاکولا

 

 

بسته بندی جدید کوکاکولا

 

شرکت مطرح کوکاکولا طی اقدامی بسته بندی جدید از نوشیدنی خود به بازار ارایه کرده است.

 

بطری مکعب شکل نوشابه ی کوکاکولا توسط Andrew Kim طراحی شده است که نسبت به بطری های گرد موجود فضای کمتری را اشغال می کند.

این بسته بندی جدید به شکلی طراحی شده است که به آسانی قابل له شدن و بازیابی است. هر بطری در قسمت پایین خود دارای یک فضای تو رفته است که این امکان را فراهم می آورد تا بتوان بطری را به راحتی جمع کرد، مکعبی شکل بودن بطری ها ازلحاظ صرفه جویی درحمل ونقل بسیار با صرفه است زیرا مقدار فضای مورد نیاز برای انبار کردن و نگهداری کاهش پیدا می کند.

این بسته بندی جدید به شکلی طراحی شده است که به آسانی قابل له شدن و بازیابی است. هر بطری در قسمت پایین خود دارای یک فضای تو رفته است که این امکان را فراهم می آورد تا بتوان بطری را به راحتی جمع کرد، مکعبی شکل بودن بطری ها ازلحاظ صرفه جویی درحمل ونقل بسیار با صرفه است زیرا مقدار فضای مورد نیاز برای انبار کردن و نگهداری کاهش پیدا می کند.

خدمات مرتبط بابسته بندی