خارج کردن تومور از کلیه با کمک چاپ سه بعدی

tomorrrrrrrrr دنیای نو - خارج کردن تومور از کلیه با کمک چاپ سه بعدیپزشکان آمریکایی با کمک ترکیب تصویربرداری از کلیه سرطانی یک بیمار و فناوری چاپ سه بعدی، الگویی از کلیه وی ایجاد کردند که به آنها امکان داد توموری را که دسترسی به آن دشوار بود، با موفقیت خارج کنند.

 

 پزشکان مرکز پزشکی اینترماونتین در آمریکا، پزشکان به واسطه الگوی یاد شده دریافتند که تومور به کلیه بیمار چسبیده است و موفق شدند آن را بدون نیاز به برداشتن کامل کلیه، خارج کنند.

 پزشکان خاطرنشان کردند: تومور در نزدیکی یک شریان، رگ ها و حالب قرار داشت و از این رو، لازم بود که دقت کافی به عمل آید که در جریان جراحی به کلیه آسیب وارد نشود. 

 دکتر 'جی بیشوف' مدیر موسسه اورولوژی مرکز پزشکی اینترماونتین در یک بیانیه مطبوعاتی گفت: گرچه این فناوری در مراحل ابتدایی خود قرار دارد اما گامی بزرگ به جلو در جهت استفاده از فناوری های جدید مانند چاپ سه بعدی برای تقویت مراقبت از بیمار است.

 رادیولوژیست ها در این مرکز پزشکی از کلیه بیمار اسکن های توموگرافی محاسبه شده گرفتند و با استفاده از این تصاویر، مدلی را از کلیه وی به صورت دو نیمه چاپ کردند تا بتوان چگونگی و محل چسبیدن تومور به کلیه را مشاهده کنند و برنامه ریزی بهتری برای چگونگی برداشتن آن انجام دهند.

 پزشکان خاطرنشان کردند که شناسایی منطقه ناف کلیه که به لنگچه کلیه (قسمتی که ادرار در آن جمع می شود) منتهی می شود، بدون وجود این الگو ، ممکن نبود اما پزشکان با استفاده از این الگو توانستند که تومور را با موفقیت از کلیه بیمار خارج کنند و جان وی را نجات دهند.