عزم ترکیه برای بازگشت به رونق اقتصادی/ ضعف ایران در چاپ و بسته بندی

1383736600 دنیای نو - عزم ترکیه برای بازگشت به رونق اقتصادی/ ضعف ایران در چاپ و بسته بندیاختلافات ترکیه با رژیم اشغالگر قدس و بخصوص روسیه روند را برای ترکها در اقتصاد به سمت منفی کاملا متحول کرد.بلافاصله با بررسی سیاست مداران ترک تغییر مسیر دادند و قصد بازگشت به مسیر قبلی دارند .

 

اما این موضوع در صنعت چاپ و بسته بندی ایران چه رویدادهایی را رقم زد؟ با تیرگی روابط آنکارا و مسکو بازار بزرگ ترکیه در روسیه ساکن شد و نیاز این بازار باید از کشوری دیگری تامین می شد.

 روابط خوب دولت ایران و روسیه بی شک خریداران را به این سو سوق می داد و اینجا نقطه عطفی برای صنعت چاپ و بسته بندی ایران بود.

 نقطه عطفی که اوج ضعف ایران در این صنعت را نمایان کرد ؛ در مدت یک سال گذشته تنها یک شرکت لبنی آن هم اندک به بازار آماده روسیه رفته است و متاسفانه برخی از سودجویان تنها به تغییر لیبل محصولات ترک به فارسی اقدام کرده اند که تبعات منفی فراوانی نیز در بر داشت.

این روند علاوه بر مشخص کردن توان صنعت چاپ و بسته بندی ایران که عمده مشکل صادرات کنونی است باعث شده سیاست مداران ترک به فکر تغییر سیاست و بازگشت به بازارهای از دست رفته باشند.

ضعف صنعت چاپ و بسته بندی ایران بی توجهی مسولان و هوشمندی سیاستمداران ترک شاید یکی از بزرگترین فرصت های اقتصادی و توسعه صنعت چاپ و بسته بندی ایران را از میان می برد .

ضعف شدید مدیریتی در این صنعت بی شک آینده را نیز همینگونه رقم خواهد زد و صنعت چاپ و بسته بندی ایران متاسفانه همواره چوب ندانم کاری برخی از مدیران ناکارآمد و بی اطلاعات را خورده و احتمالا خواهد خورد .