رونق چاپ لیبل و کسادی چاپ افست

1386673869 دنیای نو - رونق چاپ لیبل و کسادی چاپ افستاز دوران قدیم در صنعت چاپ ایران لیبل به چاپ افست کاغذهای پشت چسبدار شیت اطلاق می شد که بعد از پروسه چاپ با تیغ یا نیم تیغ محصول آماده محسوب می گردید. 
با رواج تخصص مداری در صنعت چاپ لیبل تعریف متفاوت تری به خود گرفت و تولید لیبل ها شکل و شمایلی متفاوت تر یافت .

در چند سال گذشته صنعت چاپ لیبل ایران جهشی ژنتیک به خود گرفت و توسعه و پیشرفت قابل توجه ای بدست آورد ، این توسعه تا حدی نیز در بخش مواد اولیه بخصوص کاغذ های پشت چسبدار ایجاد شد و یک تولید کننده پس از سالها به بازار مواد اولیه اضافه شد و صحبت حضور چند تولید کننده دیگر پشت چسبدار نیز شنیده می شود .
اما این توسعه چه تاثیری بر بازار سفارشات چاپی ایران داشته است ، تغییر ماهیت تولید لیبل به همراه تغییر کیفیت و نوآوری ها سفارشات بخش افست را به مقدار چشمگیری کاهش داده است و این رشد چاپخانه های لیبل تاثیر بسزایی در بازار چاپخانه های افست داشته ، هرچند هنوز بخشی از سفارشات بصورت افست چاپ و تولید می شود ، اما روند توسعه ایی در پیش سهم بیشتری از این سفارشات را بسوی چاپخانه های تخصصی لیبل سوق خواهد داد .
از سوی دیگر نگاه زیر ساخت مدارانه متولیان بخصوص کارگروه لیبل اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ تاحدی باعث جلوگیری از خروج سفارشات لیبل به کشورهای همسایه شده ، اما این پایان راه برای لیبل کاران ایرانی نیست و بازار لیبل های لوکس و چاپ دیحیتال لیبل هنور در ایران بکر و دست نخورده است . بازاری که بدون شک تاثیر بیشتری در کاهش سفارشات لیبل ها افست شیت خواهد داشت .