سهم اندک ایران از بازار چاپ صنایع آرایشی و بهداشتی

 

main-cinere-1900x700_c دنیای نو - سهم اندک ایران از بازار چاپ صنایع آرایشی و بهداشتی محصولات آرایشی و بهداشتی یک از مهمترین بازارهای صنعت چاپ و بسته بندی جهان محسوب می شود و خاورمیانه به عنوان بهشت تولیدات صنایع آرایشی بهداشتی مورد توجه تمام تولیدکنندگان جهانی قرار گرفته است .

 

ایران به دلیل عدم سرمایه‌گذاری مناسب و تحقیق شده در حوزه چاپ لیبل توانایی جذب این بازار را ندارد و خود نیز از مصرف‌کنندگان بزرگ این تولیدات است .

بدون شک سیاست گذاران اقتصادی ایران بایدبه این نکته توجه داشته باشند که در صورت رشد و توسعه صنعتی در بخش‌های تولیدی و عدم سرمایه‌گذاری دقیق و حساب شده  در صنعت چاپ و بسته بندی در ابتدای یک چالش جدید و پر مخاطره قرار خواهند گرفت و آن را می‌توان انباشته شدن تولیدات غیر‌قابل عرضه دانست .

مطمئناً در این صورت صنایع تولیدی کشور به واردات بسته‌بندی و مایحتاج خود از کشورهای توانمند در این حوزه بیش از پیش اقدام خواهند کرد که این خود تراز تجاری ایران باسایر کشورها به میزان بسیار قابل توجهی به نفع رقبا تغییر خواهد داد .

 از سوی دیگر رکود کار و کاهش سرمایه گذار در صنعت چاپ و بسته بندی به علت عدم سرمایه گذاری دقیق و کارآمد باعث عقب افتادگی بزرگ صنعتی در این بخش خواهد شد ، اتفاقی که مهمترین بازدارنده توسعه صادرات غیر نفتی است .