نکوداشت اولین چاپچی اسکناس در ایران

628180_338 دنیای نو - نکوداشت اولین چاپچی اسکناس در ایراندر راستای معرفی مردان بزرگ تاریخ،همایش بزرگداشت صدرالدین زنجانی برگزار می شود .  
مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان زنجان با بیان این که این همایش نخستین گام برای معرفی رجال تاریخ ساز زنجانی است گفت : معرفی آن ها برای نسل امروزی ضروری است .

 مقدم اظهار کرد:شخصیت هایی همچون صدرالدین زنجانی،عزالدین زنجانی از افرادی هستند که کتب فراوانی را در جهان اسلام نگاشته اند .
وی در ادامه افزود :کتاب و مقالاتی در شناسایی و احیای مردان تاریخ ساز زنجانی ارائه شده است .
مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان زنجان تصریح کرد : صدر الدین زنجانی که از وزرای دوران ایلخانی است که همایش بزرگداشت این مرد تاریخ از 5 اسفند ماه آغاز می شود . مقدم عنوان کرد:صدر الدین زنجانی چاپ کننده ی نخستین اسکناس ایرانی بوده است و نسل صدرالدین حجازی در زنجان با نام خطیبی زندگی میکنند .
گفتنی است قرن هفتم از جمله دوران تاریخ ساز زنجان بوده است که برخلاف حمله ی مغول ها دوران پویایی بوده است .