طراحی کمپین تبلیغاتی برای کامیون های فورد از شرکت Blue hive

111111111111 دنیای نو - طراحی کمپین تبلیغاتی برای کامیون های فورد از شرکت Blue hive

222222222222 دنیای نو - طراحی کمپین تبلیغاتی برای کامیون های فورد از شرکت Blue hive

 4512369844 دنیای نو - طراحی کمپین تبلیغاتی برای کامیون های فورد از شرکت Blue hive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پوستر های طراحی شده برای این کمپین الهام گرفته شده از سه صنعت نساجی ، صنعت غذا و صنعت تولید ذغال  است. 

 تصاویر این پوستر ها نمایش دهنده آسیب هایی است که در اثر قرار گرفتن در دست انداز ها ، ترمز و کج شدن  آنها به محصولات وارد می شود .

این شرکت با قرار دادن تابلوی استوپ در بالای این تصاویر تبلیغاتی می گوید که در استفاده از ماشین های فورد این مشکلات را نخواهید داشت. کلیه تصاویر این کمپین به صورت 3 بعدی طراحی شده و مورد توجه مخاطبین قرار گرفته است .