دومین سمینار لیبل ایران برگزار شد

laibal%20dovominn دنیای نو - دومین سمینار لیبل ایران برگزار شددومین سمینار لیبل ایران دو شهریور ماه دراتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در حالی برگزار شد که بسیار مورد استقبال مدیران دولتی و برندها و چاپخانه داران لیبل قرار گرفت .

 در این سمینار که با حمایت شرکتهای ایراندار، ایران روتاتیو و گروه صنعتی همتا برپا شده بود نگاهی تخصصی تر به روند بازار لیبل ایران و جهان شد .

حضور مهیمانی از ترکیه در کنار مدیران تصمیم ساز دولتی ، چاپخانه داران و علاقه مندان به پروسه تولید لیبل یکی از متفاوت ترین رویدادهای صنعت چاپ کشور را رقم زد .

 

 

نکته مهم که در تمام مصاحبه ی با حاضرین به آن اشاره شد ادامه روند این سبک سمینارهای علمی و آموزشی در صنعت چاپ لیبل بود .

بابک عابدین رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران نیز از برپایی کلاس های آموزشی تخصصی در چند بخش خبر داد .