طراحی و ساخت پروتز آرنج با فناوری سه بعدی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

82218394-70995022 دنیای نو - طراحی و ساخت پروتز آرنج با فناوری سه بعدی در دانشگاه علوم پزشکی مشهدپژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی مشهد با استفاده از فناوری چاپ سه بعدی برای نخستین بار موفق به طراحی و ساخت پروتز آرنج شدند.

دانشگاه علوم پزشکی مشهد روز دوشنبه به نقل از مدیر گروه رادیولوژی این دانشگاه گزارش داد: پروتز اختصاصی سر استخوان رادیوس با استفاده از فناوری چاپ سه بعدی در بیماری که دچار شکستگی آرنج شده بود ساخته و طی عمل جراحی در بدن بیمار قرار گرفت.

دکتر سیروس نکویی افزود: بیمار در اثر حادثه دچار شکستگی و در رفتگی پیچیده آرنج شده بود که ابتدا مدل آناتومیک این مورد برای درک دقیق ضایعات شکستگی آن و طرح ریزی پلان جراحی ساخته شد.

وی ادامه داد: در این بیمار بنا به پیشنهاد جراح نیاز به خارج کردن قطعات شکسته و جایگزینی آن با پروتز وجود داشت و این کار ایجاب می کرد تا سطح مفصلی سر استخوان رادیوس، سیمان استخوانی در اتاق عمل با دست شکل داده و در محل گذاشته شود.

مدیر گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: مشکلی که همیشه در این خصوص وجود دارد دقت ناکافی قطعه ساخته شده است.

وی افزود: این مشکل معمولا باعث می شود مفصل مورد نظر بخاطر عدم تطابق کامل قطعه جدید دچار محدودیت حرکت شود و به علت تداخل با استخوانهای اطراف عوارضی مانند آرتروز را ایجاد کند.

دکتر نکویی ادامه داد: به کمک فناوری چاپ سه بعدی پروتز سر رادیوس به صورت دقیق و شخصی سازی شده(custom-made) برای بیمار ساخته شد و این در حالی است که پیش از این ساخت دقیق آن بدون استفاده از پرینتر سه بعدی غیرممکن بود.

وی گفت: بعد از سفت شدن سیمان و حذف جزئی اضافات آن، پروتز به راحتی و بدون تداخل در استخوان کار گذاشته شد و جالب آن که به دلیل دقت فوق العاده زیاد قطعه ساخته شده تمام حرکات دست در ناحیه آرنج قابل انجام بود و تداخلی در بازه حرکت نرمال آرنج وجود نداشت.

طراحی و ساخت پروتز آرنج با استفاده از فناوری چاپ سه بعدی توسط دکتر سیروس نکویی مدیر گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دکتر امیرحسین نکویی عضو قطب علمی تکنولوژی آموزشی در پزشکی و همکاری دکتر امیررضا کچوئی عضو هیات علمی گروه ارتوپدی این دانشگاه با موفقیت انجام شد.