نگاه کمپانی هایدلبرگ به پناهجویان


1415011265 دنیای نو - نگاه کمپانی هایدلبرگ به پناهجویانبهبود وضعیت مالی در کمپانی بزرگ و صاحب نام هایدلبرگ باعث شده تا این شرکت کار آموزان جدیدی و بیشتری در ماه سپتامبر بپذیرد.

 در بین 90 کار آموز جدید پناهندگانی از سوریه، افغانستان و نیجریه به چشم می خورند که در شهرهای مختلف مشغول به فعالیت خواهند شد.

هایدلبرگ در 14 رشته مختلف آموزش ارایه می کند و در حال حاضر مجموعا341 نفر در مراکز مختلف این شرکت دوره های آموزشی را طی می کنند.

از ابتدای ماه نوامبر در سایت ویسلوخ گروه جدید کارآموزان مشغول به آموزش دیدن خواهند شد که پناه جویان نیز در این گروه خواهند بود.علاوه بر این آموزش های عالی پناهندگان جوان هفته ای دو روز در کلاس های کالج ادامه خواهد یافت.

این کارآموزان اگر بتوانند دوره ها را با موفقیت سپری کنند شانس زیادی برای شروع دوره های رایج هایدلبرگ برای گرفتن مدرک مکاترونیک، مهندسی صنایع، متخصص رسانه چاپ یا انباردار را پیدا خواهند.