نرم‌افزار طراحی برای لیبل‌های شرینک اسلیو به بازار آمد

oyhpothpokop دنیای نو - نرم‌افزار طراحی برای لیبل‌های شرینک اسلیو به بازار آمدنرم‌افزار اصلاحی برای لیبل‌های شرینک به طراحان برای خلق بسته‌های جدید کمک می‌کند . این نرم‌افزار کمک می‌کند از رنگ‌های روشن در بسته‌بندی مایع نرم‌کننده استفاده کرد.

Creative Edge Softwareنرم‌افزار تولیدی شرکت iC3D که برنده جایزه طراحی بسته‌بندی نیز شده است به شرکت Sun Branding Solutions کمک کرد تا طرح‌های جدید بسته‌بندی برای مایع نرم‌کننده Comfort Intense را اجرا کند .

این نرم‌افزار قابلیت ایجاد نمونه‌های 3D را همزمان بر روی کارتن، لیبل، منعطف‌ها، بطری‌ها، POS/POP و لفاف‌های شرینک داراست.

هنر بست بندی نوشت در مرحله طراحی Sun می‌خواست تا از رنگ روشن و درخشان بر روی لیبل استفاده کند اما ثبات در طیف‌ها باید تضمین می‌شد .

نرم‌افزار به سرعت و دقت در این مورد که کار هنری موجود بر روی فیلم شرینک چگونه در هنگام اضافه شدن بر روی نمونه‌های سه‌بعدی خمیده می‌شود، تصویرسازی می‌کند. iC3Dراهکاری قدرتمند برای آزمایش ایده‌ها و داشتن نمونه‌های سه ‌بعدی واقعی ارایه کرده است .