نرم افزار پیش از چاپ و خود کارسازی چاپ

 programmer-working-on-the-computer_23-2147505689 دنیای نو - نرم افزار پیش از چاپ و خود کارسازی چاپکونیکا مینولتا آکوریوپرو فلاکس (The Konica Minolta AccurioPro Flux) دارای یک ساختار قابل ارتقا و سه متغیر با ابزارهای مخصوص سازمان دهی، خودکارسازی و بهینه سازی روندکاری چاپ است.

 کونیکا مینولتا آکوریوپرو فلاکس دارای سه کاربرد ویژه مخصوص چاپگرهای تجاری در قطع های کوچک و متوسط و چاپگرهای مخصوص کاربرد خانگی است. مجموعه سطح مقدماتی به نام آکوریوپرو فلاکس اسنشال (AccurioPro Flux Essential)، دارای یک کانون کنترل مرکزی برای اتاق چاپ است و شامل مشخصه های نظارتی مخصوص محصول نهایی و چاپ است. از جمله کاربردهای آن می توان به مدیریت جاگیری، محصول نهایی و خروجی اشاره کرد.

ارتقاءهای مربوط به آکوریوپرو فلاکس پرمیوم (AccurioPro Flux Premium) و اکوریوپرو فلاکس اولتیمیت (AccurioPro Flux Ultimate) دارای کاربردهای اضافی مخصوص بهینه سازی بیش تر جریان کار هستند. کاربران نسخه پرمیوم از مزیت خودکار سازی جریان چاپ، اختیارات مربوط به گزارش دهی و توابع شغلی درونی بهره مند می شوند. با استفاده از یک جریان چاپی مبتنی بر کار بلیط، آکوریوپرو فلاکس پرمیوم ابزاری مخصوص سفارش راحت محصولات چاپی در اختیار مشتریان قرار می دهد.

کامل ترین نسخه که دارای بزرگ ترین مشخصه‌ها هم هست، نسخه آکوریوپروفلاکس اولتیمیت (AccurioPro Flux Ultimate) است.

کاربرد اضافه ای که برای آکوریوپرو فلاکس اولتیمیت تعبیه شده است شامل فروشگاه آنلاین مخصوص چاپ از روی اینترنت می شود. ویژگی که به تامین کنندگان خدمات چاپ، شرکت‌هایی که در محل چاپ ، بخش دولتی وعمومی و بخش آموزشی اجازه می دهد که در زمینه مشاغل مربوط به حوزه چاپ، یک تابع آنلاین امن و مبتنی بر کار بلیط ارائه دهند. با چنین ساختار قابل ارتقائی، مجموعه نرم افزاری آکوریوپرو فلاکس می تواند با جریان کاری ادغام شده و فرآیند های فعلی را بهینه کند.